ในที่สุด นักดาราศาสตร์ก็ได้รู้จักดาวเคราะห์น้อยดวงที่รอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรที่เล็กกว่าวงโคจรของโลก จริงๆแล้วเล็กกว่าวงโคจรของดาวศุกร์ด้วย

ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีโค้ดเนมว่า 2019AQ3 ขนาดกว้างราว 1.4 กิโลเมตร มีวงรอบการโคจรรอบดวงอาทิตย์เพียง 165 วัน (โลกเรา 365 วัน) ถือเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีเวลาหนึ่งปีของตัวมันเองสั้นที่สุดจากทั้งหมดหลายแสนดวงที่เรารู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่จะไปจับกลุ่มกันไกลบริเวณวงโคจรระหว่างดาวอังคารกับดาพฤหัส

ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ ค้นพบโครงการสำรวจ Zwicky Transient Facility (ZTF) ที่หอดูดาว Paloma ในซานดิเอโกเมื่อวันที่ 4 มากราคม 2019 หรือต้นปีนี้ที่ผ่านมา

ผู้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงนี้คือ Quanzhi Ye ได้บรรยายถึงความตื่นเต้นที่ได้ค้นพบหนึ่งในสิ่งที่ถือเป็นที่สุดของระบบสุริยะ และได้เผยแพร่ผลงานค้นพบลงในเอกสารของโครงการตามนี้ 

2019 AQ3 ถือเป็นดาวเคราะห์น้อยในกลุ่มหายากนั่นคือกลุ่ม Atira หรืออาจเรียกชื่อกลุ่มได้อีกแบบคือกลุ่ม Apohele ซึ่งเป็นกลุ่มของดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรที่เล็กกว่าวงโคจรของโลกและไม่มีส่วนๆไหนของวงโคจรตัดผ่านกัน ถือดาวเคราะห์น้อยที่มีจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่มีบันทึกชือเอาไว้ทั้งหมดในจำนวนกว่า  800,000 ดวง 

ดาวเคราะห์น้อยในกลุ่ม Atira ดวงแรกที่เรารู้จักนั้น เราพบมันในปี 2003 จากนั้นก็พบเรื่อยๆมาจนมาถึงดวงที่ใกล้ที่สุดคือ 2019 AQ3 ทั้งหมดนับรวมได้  19 ดวง 

Quanzhi Ye อธิบายเพิ่มว่า การที่ดาวเคราะห์น้อยในกลุ่ม Atira มีน้อยไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไร เพียงแค่เพราะเราไม่อาจส่องพบมันได้ง่ายๆเพราะต้องมองย้อนเข้าไปหาแสงสว่างของดวงอาทิตย์

นั่นหมายความว่าสิ่งที่ Quanzhi Ye ค้นพบนี้ วันหนึ่งข้างหน้าก็อาจมีใครลบสถิติของเขาโดยค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงที่โคจรใกล้ดวงอาทิตย์กว่านี้อีกก็ได้ ซึ่งเชื่อว่ามีแน่นอน

เรียบเรียงโดย @MrVop