ประเทศจีนแบ่ง 1 ปีออกเป็น 24 ปักษ์ และวันนี้ตรงกับวันแรกของปักษ์ที่ 4 “ชุงฮุง 春分”

จีนแบ่ง 1 ปี หรือ 12 เดือน ออกเป็น 24 ปักษ์หรือ 24 เจียซี่ ( 節氣) ยึดตามองศาดวงอาทิตย์ตามหลักสายนะ (Tropical Astrology)  เปลี่ยนไปปักษ์ละ 15° โดยวันที่ 20 มีนาคม 60 นี้ ถือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรครั้งแรกของปี  เรียกอีกอย่างว่า งวันราตรีเสมอภาค คือเป็นช่วงที่กลางคืนกับกลางวันยาวเท่ากันที่เส้นศูนย์สูตร ตรงกับวัน วสันตวิษุวัต ตามดาราศาสตร์

วันนี้ยังถือเป็นวันแรกที่เริ่มไหว้บรรพบุรุษ โดยจะไปสิ้นสุดช่วงการไหว้วันที่ 5 เมษายน ตรงกับวันเช็งเม้ง 清明

1489399271300

นอกจากนี้ วัน “ชุงฮุง 春分” นี้ (จีนกลางเรียกชุนเฟิน) ยังเป็นวันแห่งเทศกาลตั้งไข่ ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 4,000 ปี เหตุเพราะโลกเราโคจรมาถึงจุดที่สมดุลพอดี เส้นศูนย์สูตรตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ (รูปกลางซ้าย)  จึงมีโอกาสที่จะตั้งไข่ไม่ให้ล้ม (ในพื้นที่เมืองจีน) โดยมีเคล็ดลับว่าจะต้องใช้ไข่ที่สดใหม่ไม่เกิน 4-5 วัน และหาจุดนูนบนเปลือกไข่ 3 จุด จากนั้นเล็งให้แกนกลางของไข่อยู่ตรงกึ่งกลางพอดี จากนั้นก็บรรจงวางไข่ให้ตั้งตรง

ความหมายแท้จริงของวันนี้ในประเทศที่มี 4 ฤดู สำหรับจีนหมายถึงช่วงกลางของฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงนี้ พฤกษานานาพันธุ์และพืชผลจะเจริญงอกงามได้ดี เนื่องจากอากาศจะอบอุ่นมากขึ้น เริ่มมีฝนโปรย อันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ จึงต้องมีการกำหนดวันนี้ขึ้น ส่วนในบางประเทศวันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวอย่างเป็นทางการโดยเวลากลางวันจะเริ่มยาวกว่ากลางคืนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป

egg

เรียบเรียงโดย @MrVop