วันที่ 14 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันพาย” เนื่องจากค่าประมาณของพาย คือ 3.14  ประทศที่เขียนเดือนขึ้นต้นก่อนก็จะยึดเอาเลข 3 หมายถึงมีนาคมและ 14 หมายถึงวันที่ 14

พาย (pi) เป็นคงที่ที่รู้จักกันดีที่สุดค่าหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ ค่านี้เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กลมหรือแค่โค้งก็เกี่ยวแล้ว โดยมีค่าเป็นทศนิยมไม่รู้จบ ไม่มีการวนซ้ำรูปแบบหรือแพทเทิร์นใดๆทั้งสิ้น

ค่าพาย คือ 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286 …..ต่อไปเรือยๆไม่รู้จับ โดยทศนิยม 1 แสนค่าแรก ดูได้จากเว็บนี้

ที่น่าทึ่งคือตัวเลข 1 แสนตัวนี้ มีคนทำสถิติท่องจำได้ครบถ้วนลงกินเนสบุ๊คไปแล้ว เขาผู้นั้นคือ อากิระ ฮารากูชิ (Akira Haraguchi) ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตวัย 60 ปี ชาวญี่ปุ่น โดยใช้เวลา 16 ชั่วโมงกว่าจะท่องออกมาครบ 1 แสนตัว

และประจวบเหมาะว่าวันนี้เป็นนอกจากนั้น วันดังกล่าวยังเป็นวันเกิดของอัลเบิร์ต ไอนสไตน์ และเหตุการณ์ทั้งสองมักจะจัดการฉลองพร้อมกันในวันเดียวกัน โดยจุดที่มีการฉลองเยอะหน่อยคือแถว San Francisco และบริเวณมหาวิทยาลัย Princeton ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งไอสไตน์ เคยอาศัยอยู่

ปล. บางประเทศฉลองวันพายในวันที่ 22 กรกฏาคม เพราะใช้หลักวันที่มาก่อนเดือน จึงอ้างอิงค่า 22/7 แทน 3.14

อ้างอิง http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000124979
http://www.geom.uiuc.edu/~huberty/math5337/groupe/digits.html
http://www.bbc.com/earth/story/20160120-the-most-beautiful-equation-is-pi?ocid=twert
เรียบเรียงโดย @MrVop