ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่พบได้มากในบรรยากาศของโลก ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ในการผลิตเชื้อเพลิง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือกระทั่งอากาศที่มนุษย์หายใจออกมา โดยหากมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากในบรรยากาศจะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของโลกได้ ดังนั้นแนวทางการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นที่น่าจับตามองของนานาประเทศ และหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจคือการผลิตเชื้อเพลิงขึ้นจากก๊าซดังกล่าว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่จะแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากอากาศแล้วเปลี่ยนสภาพมันเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในกระบวนการเผาไหม้ (carbon-neutral fuel)

แนวคิดในการผลิตcarbon-neutral fuel เริ่มขึ้นจากบริษัทแคนนาดาที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จัดการกับปัญหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีมากในบรรยากาศ แต่กลับกลายเป็นว่าการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า จึงเป็นที่มาของการผลิต carbon-neutral fuel ขึ้น โดยหลักการที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงดังกล่าว สามารถทำได้จากการใช้เครื่องมือที่สามารถแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากอากาศแล้วนำเข้าไปในหอหล่อเย็น จากนั้นก๊าซจะถูกนำไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงอัดเม็ดของแคลเซียมคาร์บอนเนตออกมาในตอนสุดท้ายในการนำไปใช้งานนั้นสามารถทำได้โดยการนำเชื้อเพลิงอัดเม็ดไปให้ความร้อนเพื่อปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา จากนั้นนำไปผสมกับก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นมาจากน้ำ เพื่อให้ได้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดให้กับยานพาหนะต่างๆได้

และในตอนนี้ทางบริษัทเจ้าของแนวคิด ได้เริ่มโครงการผลิต carbon-neutral fuelขึ้นจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วตั้งแต่ปี 2015ที่สามารถเก็บเกี่ยวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้มากถึงวันละตันโดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้จะสามารถผลิตเชื้อเพลิงได้มากถึง 2000 บาร์เรลต่อวัน หรือคือกว่าสามแสนลิตรเลยทีเดียว และนอกจากโครงการนี้จะสามารถผลิต carbon-neutral fuel ได้แล้วยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย จึงถือว่าโครงการนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองมาก

ที่มา iflscience.com
เรียบเรียงโดย @MrVop