เครื่องมือไลโกทำ “แฮตทริก” ด้วยการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งที่ 3

เครื่องไลโก LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)  ที่ติดตั้งในสหรัฐฯตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้ว ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่สามารถตรวจพบสิ่งที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ทำนายไว้เมื่อ 100 ปีก่อน

คลื่นความโน้มถ่วงรอบล่าสุดนี้ มาถึงโลกเมื่อเวลา 17:11:58 ตามเวลาไทยของวันที่ 4 มาราคม 2560 โดยตรวจพบคลื่นได้จากเครื่องชุดแรกที่  Hanford เป็นเวลานาน 3 มิลลิวินาทีก่อนการตรวจพบคลื่นนี้เครื่องโดยเครื่องชุดที่ 2 ที่ Livingston และเรียกเหตุการ์ครั้งนี้ว่า GW170104

ต้นทางมาจาก  การยุบรวม (Merge) ของหลุุมดำ 2 หลุม ที่มีขนาดมวล 31 และ 19 เท่าของมวลดวงอาทิตย์กลายเป็นหลุมดำใหม่ที่มีขนาดมวล 49 เท่าของมวลดวงอาทิตย์gw20170601

ก่อนหน้านี้มีการการตรวจพบคลื่นความโน้นถ่วงครั้งแรกเมื่อ 14 ก.ย.58 ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 กลายเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดทางฟิสิกส์ของปีที่แล้ว และอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็มีการประกาศการตรวจพบคลื่นความโน้นถ่วงครั้งที่ 2 

ครั้งนี้ถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลต้องเรียกว่า เครื่องไลโกทำ “แฮตทริก” เลยทีเดียว

BHmassChartGW17p1024

อ้างอิง https://www.mpg.de/11325825/gravitational-waves-third-time

เรียบเรียงโดย @MrVop