มะเร็ง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย ที่มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติและสามารถพัฒนากลายเป็นก้อนเนื้อที่ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงได้ และถึงแม้ว่าการรักษาโรคมะเร็งนั้นจะทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การใช้รังสีบำบัด หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่วิธีการเหล่านี้กลับเป็นเพียงแค่การยืดเวลาออกไปเท่านั้น ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่งผลให้มะเร็งกลายเป็นหนึ่งในโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตเพียงน้อยนิด ดังนั้นการพัฒนายาที่สามารถรักษามะเร็งได้อย่างถาวรจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากออกตามหา

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Scripps Research Institute ในซานดิเอโกและสถาบันวิจัยอีกหลายแห่ง ได้ร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (melanoma) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมากกว่ามะเร็งผิวหนังชนิดอื่น หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรกก็จะรักษาให้หายได้ แต่หากล่าช้าเซลล์มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายจนทำให้ยากต่อการรักษา โดยวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นเมื่อนำไปใช้ร่วมกับการบำบัดจะสามารถรักษาโรคมะเร็งไปพร้อมกับป้องกันการกลับมาใหม่ของโรคได้ หรือกล่าวคือหากทำการบำบัดร่วมกับการใช้วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมานี้จะสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคมะเร็งได้อย่างถาวร ในการทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้หนูที่ถูกถ่ายทอดเชื้อมะเร็งลงไปมารับวัคซีนที่พัฒนาขึ้น โดยในวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นจะมีสารที่เรียกว่า Diprovocim ที่มีสมบัติในการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันขึ้นในขณะที่ได้รับการบำบัดผสมอยู่ พบว่าหนูที่ได้รับวัคซีนที่มี Diprovocim เป็นส่วนผสมสามารถหายจากโรคมะเร็งได้รวมถึงยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งแบบเดิมขึ้นได้อีก ในขณะที่หนูตัวที่ได้รับแต่วัคซีนเพียงอย่างเดียวเสียชีวิตจากการกลับมาลุกลามอีกครั้งของเซลล์มะเร็ง

สำหรับในขั้นตอนถัดไป ทีมนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องพัฒนาวัคซีนดังกล่าวให้สามารถนำมาใช้ได้จริงกับมนุษย์ รวมถึงขยายขีดความสามารถให้สามารถยับยั้งโรคมะเร็งชนิดอื่นๆนอกเหนือจากเมลาโนมาได้ต่อไป

ที่มาmedicalnewstoday.com
เรียบเรียงโดย @MrVop