NGC 4696 เป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่มีลักษณะพิเศษออกไปทางแปลกประหลาด ด้วยความที่มีกลุ่มฝุ่นแก้สขนาดใหญ่มากเป็นแถบกว้างลักษณะคล้ายมังกรพันรอบแกนของกาแล็กซีที่ส่องสว่าง ทำให้ดูแตกต่างไปจากรูปร่างกาแล็กซีปกติทั่วไปที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างมาก

NGC 4696 เป็นหนึ่งในสมาชิกของกระจุกกาแล็กซีเซ็นทอร์ที่มีกาแล็กซีต่างๆหลายร้อยกาแล็กซีในกระจุกนี้ อยู่ห่างโลกเราออกไปราว 150 ล้านปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาวคนครึ่งม้า และท่ามกลางกาแล็กซีนับร้อย NGC 4696 ถือเป็นกาแล็กซีที่ส่องสว่างในอันดับต้นๆของกลุ่ม

ที่นักดาราศาสตร์สนใจมาช้านานคือกลุ่มฝุ่นขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายมังกรจีนที่พันรอบกาแล็กซีนี้ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยแคมบริจได้ใช้ภาพถ่ายล่าสุดที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลในการวิเคราะห์หารายละเอียด รวมทั้งการคำนวนขนาดและความหนาแน่น และได้พบว่าแถบยาวของฝุ่นแก้สนี้ประกอบด้วยแก้สอุณหภูมิต่ำและอนุภาคฝุ่นที่มีความหนาแน่นกว่าแก้สร้อนที่อยู่รอบบริเวณนั้นถึง 10 เท่า มีขนาดความยาวราว 200 ปีแสงโดยมีปลายด้านหนึ่งเชื่อมเช้าไปถึงบริเวณใกล้ศูนย์กลางกาแล็กซีซึ่งมีหลุมดำชนิดมวลยิ่งยวดสถิตย์อยู่ (ตรงกลางของจุดสว่างที่สุดในภาพ) หลุมดำยักษ์นี้มีหน้าที่ดึงมวลของกาแล็กซีเข้าไว้ด้วยกันเหมือนหลุมดำมวลยิ่งยวดกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา แต่สำหรับ NGC 4696 นั้น ปลายด้านที่อยู่ใกล้หลุมดำจะถูกลากให้หมุนวนเป็นขดและกำลังถูกหลุมดำยักษ์ดูกลืนเข้าไป โดยมีสนามแม่เหล็กของกาแล็กซีเป็นตัวปั้นแต่งกลุ่มฝุ่นให้มีรูปร่างเป็นเส้นยาวดูแปลกตาดังที่เห็น

NGC 4696 เป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ไม่มีดาวเกิดใหม่ในนั้น นั่นอาจเป็นเพราะกิจกรรมที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่กระทำกับแถบฝุ่นได้ไปรบกวนโอกาสที่แก้สและอนุภาคต่างๆในบริเวรอื่นจะรวมตัวกันเพื่อก่อกำเนิดขึ้นเป็นดาวใหม่ก็เป็นได้

อ้างอิง https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161201120240.htm
https://arxiv.org/abs/1606.02436
เรียบเรียงโดย @MrVop