ในปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของชีวิตที่เราไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาดสิ่งเหล่านี้ ซึ่งในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วนำมาประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์นั้นมีต้นทุนในการผลิตที่สูง และกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก ดังนั้นเพื่อเพื่อลดต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue จึงได้รวบรวมหลักการทำงานของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำมาพัฒนาขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ แต่สิ่งที่พิมพ์ออกมากลับเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แทน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราต่างใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอย่างวงจรไฟฟ้า
ซึ่งกระบวนการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นการหยดโลหะเหลวลงบนแผ่นวงจรเพื่อขึ้นรูป ซึ่งสามารถทำให้วงจรเกิดความเสียหายและมีความคลาดเคลื่อนจากการผลิตได้ แต่ด้วยเทคนิคการพิมพ์ด้วยลูกกลิ้งที่ถูกพัฒนาขึ้น (roll to roll laser induced superplasticity) จะสามารถช่วยให้โรงงานสามารถพิมพ์ลายวงจรได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยการพิมพ์ผ่านลูกกลิ้งที่คล้ายกับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ในโรงพิมพ์ ซึ่งเทคนิคนี้จะอาศัยการยิงแสงเลเซอร์ลงบนโลหะเพื่อกระตุ้นให้เกิดสมบัติ superplastic หรือสมบัติที่ทำให้โลหะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายโดยไม่เกิดการแตกหักขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆ ส่งผลให้การพิมพ์วงจรไฟฟ้าด้วยเทคนิคนี้สามารถผลิตวงจรที่มีความซับซ้อนและสามารถก้าวข้าวขีดจำกัดเดิมๆที่มีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้

ในอนาคตเทคนิคการผลิตแบบ roll to roll laser induced superplasticity จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะสามารถพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้แล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตหน้าจอสัมผัสของมือถือ เซนเซอร์ต่างๆ รวมถึงการพิมพ์โครงสร้างในระดับนาโน

ที่มา sciencedaily.com
เรียบเรียงโดย @MrVop