ตามตัวเลขที่สำรวจโดย ACS ทั่วโลกมีผูป่วยเป็นมะเร็งตับเพิ่มขึ้น 700,000 รายต่อปี โดยวิธีรักษาก็ยังเป็นแบบเดิมๆคือผ่าตัดใหญ่เอาส่วนที่เป็นเซลมะเร็งออกแล้วปลูกถ่ายเนื้อตับใหม่ จากนั้นผู้ป่วยก็ต้องรับยากดภูมิไปตลอดชีวิต หรือใช้ RF เพื่อเผาเซลมะเร็ง หรือใช้การฉายรังสี หรือเคมีบำบัด ซึ่งวิธีหลังๆนี้เซลตับดีๆก็จะตายไปด้วย

ศาสตราจารย์ Kattesh Katti ผู้คลุกคลีกับการใช้อนุภาคนาโนทำโน่นทำนี่มาหลายปี ล่าสุดได้ทดลองการใช้อนุภาคนาโนทองคำในการรักษามะเร็งตับ และเมื่อนำวิธีใหม่นี้ไปทดลองในหนูจำนวน 224 ตัว ก็ได้ผลที่น่าพอใจ

หลักการคือนำอนุภาคนาโนของทองคำ หุ้มด้วยแคปซูลขนาดนาโนที่ทำจากสารที่สกัดมาจากต้นไม้จำพวกอะคาเซีย หรือชะอม แล้วปล่อยเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย จากนั้นให้ความร้อนอนุภาคนาโนด้วยแสงเลเซอร์ผ่านขั้นตอนโฟโตเทอร์มอล ทำให้เซลมะเร็งโดนเผาตายจากความร้อนนี้โดยเซลตับอื่นๆไม่มีผลกระทบ และวิธีการนี้ด้วยทองคำหนักเพียง 1 กรัม ก็สามารถผลิตอนุภาคนาโนเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ถึง 50 คน

ขั้นตอนต่อไปก็รอทดลองกับคน หากผลลัพธืออกมาดีก็ถือเป็นโชคของผู้ป่วยมะเร็งตับในอนาคต

อ้างอิง http://medicine.missouri.edu/news/20161129-nanotechnology-a-green-approach-to.php
http://nanocomputer.com/?tag=liver-cancer

เรียบเรียงโดย @MrVop