มลพิษที่เกิดจากโลหะหนักเป็นปัญหาพื้นฐานที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอร์รี่ ในกระบวนการผลิตของเหล่านี้มักจะมีโลหะจำพวก ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม โครเมียม ซึ่งเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมถูกปล่อยออกมา ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเพื่อจัดการกับมลพิษเหล่านี้

ทีมนักวิจัยได้มุ่งเป้าไปยังการนำตะกั่วออกจากน้ำเสียโดยใช้ microbot (หุ่นยนต์ขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์) ที่มีรูปรทรงแบบท่อ ซึ่งมีส่วนประกอบแบ่งเป็น 3 ชั้นด้วยกัน ชั้นนอกสุดจะเป็นแกรฟีนออกไซด์ มีหน้าที่ดูดซับตะกั่วออกจากน้ำ ชั้นถัดมาเป็นนิกเกิลมีหน้าที่ทำให้ตัว microbot มีสภาพเป็น ferromagnetic หรือก็คือมีความสามารถในการกลายเป็นแม่เหล็กได้ง่าย จึงทำให้เราสามารถควบคุมทิศทางของมันโดยใช้สนามแม่เหล็ก และชั้นในสุดจะเป็นทองคำขาวมีหน้าที่ทำให้   microbot เคลื่อนที่ในน้ำได้ด้วยตัวเอง โดยเมื่อเราเพิ่มไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในน้ำเสีย ทองคำขาวจะย่อยสลายมันและปล่อยฟองขนาดเล็กออกมาจากด้านหลังของ microbot ดันให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

จากการวิจัยพบว่าถ้านำ microbot ใส่ลงในน้ำเสียจะสามารถกำจัดตะกั่วที่เป็นตัวก่อมลพิษในน้ำได้ถึง 95% ในเวลาเพียงแค่ 1 ชม.เท่านั้น microbot จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียได้ดีกว่าวิธีเดิมๆ และหลังจากที่ microbot ทำการจัดการกับตะกั่วเรียบร้อยแล้ว เรายังสามารถใช้สนามแม่เหล็กในการดูดพวกมันกลับขึ้นมาจากน้ำ จากนั้นนำไปทำความสะอาดเพื่อนำไอออนของตะกั่วออกทำให้เราสามารถนำมันกลับมาใช้ได้อีกหลายรอบ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถกำจัดมลพิษทางน้ำโดยไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนมากขึ้น Microbot คืออุปกรณ์นาโนชนิดใหม่ที่เกิดมาเพื่อสิ่งแวดล้อม มันสามารถแยกโลหะหนักออกจากสารละลายที่มีการเจือปน โดยเราได้วางแผนที่จะขยายมันไปยังพื้นที่ๆมีมลพิษทางน้ำต่อไปเรื่อยๆ

ที่มา http://phys.org/news/2016-04-microbots-polluted.html#jCp
เรียบเรียงโดย @MrVop