สถิติจาก USGS แสดงจำนวนแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า 5.0 วัดจากทั่วทุกมุมโลก

ตามรายงานจาก USGS ตารางด้านล่างนี้แสดงจำนวนครั้งของแผ่นดินไหวทั่วโลกไม่รวมอาฟเตอร์ช็อค โดยนับเฉพาะแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า 5.0 ขึ้นมาเท่านั้น เนื่องจากขนาดเล็กกว่า 4.5 ลงไปนั้น ทาง USGS ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถวัดได้สมบูรณ์หากแผ่นดินไหวนั้นเกิดจากระยะไกล (Remote earthquake)

จากช่วงปี 1990-1999

Magnitude 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
8+ 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0
7–7.9 18 16 13 12 11 18 14 16 11 18
6–6.9 109 96 166 137 146 183 149 120 117 116
5–5.9 1617 1457 1498 1426 1542 1318 1222 1113 979 1104

 

จากช่วงปี 2000-2008

Magnitude 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8.0+ 1 1 0 1 2 1 2 4 0
7–7.9 14 15 13 14 14 10 9 14 12
6–6.9 146 121 127 140 141 140 142 178 168
5–5.9 1344 1224 1201 1203 1515 1693 1712 2074 1768

 

จากช่วงปี 2009-2017

Magnitude 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.0+ 1 1 1 2 2 1 1 0 1
7–7.9 16 23 19 12 17 11 18 16
6–6.9 144 150 185 108 123 143 127 130 104
5–5.9 1896 2209 2276 1401 1453 1574 1419 1550 1455

 

จากตารางจะเห็นความถี่ของแผ่นไหนขนาด 5.0 ขึ้นไปไม่เกิน 5.9 จะเกิดมากถึงวันละ 3-6 ครั้ง แผ่นดินไหวขนาด 5.0 ขึ้นไปนี้หากมีจุดศูนย์กลางหรือไฮโปเซ็นเตอร์ใต้ผิวโลกตื้นกว่า 10 กม. ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารได้ไม่มากก็น้อย

ความถี่ของแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปไม่เกิน 6.9 ซึ่งถือว่าอันตราย (ดูความเสียหายได้จากแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ที่เกิดที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงรายปี 2014) จะมีความถี่ในการเกิดตั้งแต่ 8 ครั้งต่อเดือนขึ้นไปจนถึง 15 ครั้งต่อเดือน ที่ใดที่หนึ่งในโลกใบนี้

แผ่นดินไหวขนาด 7.0-7.9 จะเกิดเฉลี่ยเดือนละครั้ง และขนาดใหญ่กว่า 8.0 จะเกิดเฉลี่ยปีละครั้ง

ส่วนแผ่นดินไหวจิ๋วๆขนาดเล็กกว่า 2.0 ที่ไม่ได้แสดงในตารางด้านบน เนื่องจากเบามาก เบาจนงมนุษย์เราไม่รู้สึก นอกจากวัดจากเครื่องมือ จะมีจำนวนในการเกิดถี่มากทั่วโลกถึง วันละหลายร้อยครั้ง 

บทความนี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของแผ่นดินไหว เพื่อไม่ให้ตื่นตกใจเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดในไทยถี่ๆโดยเฉพาะพวกที่มีขนาดจิ๋วๆ เนื่องจากยังไม่มีบันทึกความเสียหายของแผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า 3.9 มาก่อน

อ้างอิง https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/stats.php

เรียบเรียงโดย @MrVop