โลกเราหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่ดวงอาทิตย์พาโลกหมุนไปรอบกาแล็กซี กาแล็กซีก็เคลื่อนที่ไปในเอกภพ ทุกวินาทีเราไม่ได้อยู่ที่เดิม และไม่เคยกลับมาที่เดิม

โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อวินาที หรือราว 108,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น่าแปลกที่เวลาดูภาพโลกหมุนจากอวกาศ เราจะรู้สึกว่าโลกดูเหมือนหมุนรอบตัวเองอยู่กับที่ จริงๆแล้วโลกเรากำลังเคลื่อนที่ไปในความเร็วยิ่งกว่าจรวดลำไหนจะทำได้ในเวลานี้ เคลื่อนไปพร้อมดวงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์ก็พาเราเคลื่อนไปในสิ่งที่ใหญ่โตกว่า

และตามที่เราทราบ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบในเวลา 1 ปี หรือเฉลี่ย 365.25 วัน ด้วยระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย 149,600,000 กิโลเมตร ลองเอาสูตรเส้นรอบวงกลมไปคิด คือ 2πr โดย r=149,600,000 แล้วหารด้วย 1 ปี ก็จะตกราวๆ 940 ล้านกิโลเมตร อันนี้คือระยะทางที่โลกเคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์ใน 1 ปี

ในเวลาเดียวกับที่โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์ก็พาโลกเราและระบบสุริยะโคจรไปรอบใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก ด้วยความเร็วมหาศาล นั่นคือ 230 กิโลเมตรต่อวินาที หรือราว 828,000  กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยดวงอาทิตย์จะโคจรรอบใจกลางกาแล็กซีของเราครบ 1 รอบในเวลาราว 230 ล้านปี (ตัวเลขนี้จากหลายสำนักยังไม่เท่ากันเป๊ะแต่ก็ประมาณใกล้ๆกัน) เราเรียกการที่ดวงอาทิตย์โคจรไปครบรอบใจกลางกาแล็กซีว่า 1 ปีกาแล็กติค

และกาแล็กซีทางช้างเผือกก็กำลังเคลื่อนไปในเอกภพด้วยความเร็วราว 967 กิโลเมตรต่อวินาที หรือราว  (2,160,000 mph) อันนี้วัดจากความเร็วที่แยกตัวห่างจากกาแล็กซีเพื่อนบ้านในคลัสเตอร์เดียวกันที่กำลังขยายตัว

เห็นไมว่า ทุกวินาทีเราไม่ได้อยู่ที่เดิม และไม่เคยกลับมาที่เดิม

อ้างอิง http://curious.astro.cornell.edu/about-us/41-our-solar-system/the-earth/orbit/91-at-what-speed-does-the-earth-move-around-the-sun-beginner
https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way#cite_note-185