ทุกวันนี้ มีการโหมประโคมข่าวเพื่อผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งของสื่อหรือแหล่งข่าวแม้ข้อมูลนั้นจะไม่มีหลักความจริงใดๆ แต่ก็ได้ผลเพราะความรู้สึกของมนุษย์ถูกหลอกลวงได้ไม่ยากหากมีกลยุทธในการโน้มนำที่ดีพอ โดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เริ่มมีกระแสออกมา (จริงๆหลายครั้งแล้ว) ว่าโลกกำลังมีจำนวนการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้น บ้างก็นำไปโยงกับสภาพอากาศ โลกร้อนต่างๆนานา

โดยความเป็นจริงแล้ว จำนวนแผ่นดินไหวต่อปีบนโลกใบนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ที่เพิ่มขึ้นมาจริงคือจำนวนและประสิทธภาพของสถานีวัด รวมทั้งจำนวนของโซเชียลมิเดียที่มาเล่นข่าวด้านนี้ ทั้งหมดทำให้หลายคนถูกโน้มนำให้เชื่อว่าจำนวนแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ขนาดธรรมดา มีจำนวนมากขึ้น

ปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหวก็เช่นกัน แผ่นดินไหวมีที่มาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนจะไปเพิ่มจำนวนการเกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างใด

การนับจำนวนแผ่นดินไหวต่อปี ตามหลักการจะไม่นับอาฟเตอร์ช็อคเข้าไปรวมด้วย หลักฐานข้อมูลของ USGS ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

ในตารางจะไม่แสดงขนาดแผ่นดินไหวที่เล็กกว่า 5.0 เนื่องจากตกไปอยู่ในช่วง 4.0-4.9 ซึ่งเป็นแมกนิจูดที่เป็นข้อจำกัดในการวัดค่าระยะไกล แผ่นดินไหวขนาดเล็กส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขภายในของแต่ละประเทศโดยเอเย่นต์ระดับโลกเช่น EMSC USGS หรือ Geofon จะไม่ได้รับรู้ตัวเลขมาครบเนื่องจากแผ่นดินไหวขนาดที่ต่ำกว่า 4.5 จะวัคค่าจากระยะไกลได้ไม่ครบทุกครั้ง หากประเทศต้นทางไม่ส่งตัวเลขมาให้จำนวนก็จะขาดหายไป แต่จากแมกนิจูด 5.0 ขึ้นไปนนั้นแน่นอนว่าสามารถวัดขนาดได้ไม่ว่าสถานีวัดจะอยู่ตำแหน่งไหนบนโลก ตัวเลขที่นำมาแสดงจึงมักเน้นจาก 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น

สำหรับปี 2018 ที่ยังไม่มีข้อมูลในตาราง นับถึงวันนี้ 8 ตุลาคม โลกมีจำนวนแผ่นดินไหวแมกนิจูด 8+ จำนวน 1 ครั้ง และแมกนิจูด 7.0-7.9 จำนวน 10 ครั้ง ซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่ได้มากไปกว่าปีก่อนๆแต่อย่างใด

เรียบเรียงโดย @MrVop