ปัญหาโลกร้อนกำลังลามไปถึงการล้มหายตายจากและกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

A Dartmouth photos shows mosquitoes in this image released on September 15, 2015. Rising temperatures at the top of the world may be bad news for Arctic denizens like polar bears, but good news for the local mosquitoes, pesky bloodsuckers that prosper with warmer weather. REUTERS/Lauren Culler/Dartmouth College/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - NO SALES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. MANDATORY CREDIT

ภาพขนาดยุงอาร์ติกที่โตขึ้นจากโลกร้อน เครดิตภาพ-รอยเตอร์

ปัญหาโลกร้อนที่เราทราบกัน หลักๆคือระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น และสภาพอากาศแบบสุดขั้วเช่นคลื่นความร้อน พายุหมุนที่รุนแรง สภาพแล้ง แต่ลึกลงไปกว่านั้น สัตว์หลายสายพันธุ์เริ่มประสบปัญหาในการดำรงชีวิต เช่น หมีขั้วโลกขาวเริ่มล้มหายตายจากไป สัตว์กินพืชแถบขั้วโลกเหนือเปลี่ยนเวลาหากิน ล่าสุดการวิจัยพบยุงอาร์คติก กลายพันธุ์จนมีขนาดร่างกายใหญ่กว่าเดิมมาก เพื่อให้รับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

การอยู่รอดของวงจรชีวิตยุงคือยุงตัวเมียต้องได้รับเลือดจากสัตว์เลือดอุ่น และเหยือของยุงอาค์ติกคือกวางคาริบูที่ได้ปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตหนีการถูกยุงกัดโดยกวางจะสะสมอาการไปไว้ในฤดูหนาวเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวให้ถูกยุงกัดในช่วงฤดูอบอุ่น

ยุงอาร์คติกจึงปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตตามกวางคาริบู โดยการออกจากสภาพไข่และลูกน้ำให้เร็วขึ้น มีช่วงชีวิตที่เป็นยุงนานกว่าเดิม การที่มีเวลาเติบโตในสภาพของยุงบินได้นานกว่าเดิมทำให้ขนาดร่างกายของมันขยายใหญ่โตขึ้นจนสังเกตุได้

อัตราเพิ่มของอุณหภูิมเฉลี่ยในแถบอาร์คติกในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาสูงขึ้นเกือบสองเท่า และจากการศึกษาพบว่าหากทุกอุณหภูมิที่สูงขึ้น 2°C จะเพิ่มอัตราการอยู่รอดของยุงขึ้น 50% ด้วย

อ้างอิง http://time.com/4038596/global-warming-arctic-mosquitoes/
เรียบเรียงโดย @MrVop