ไม่ใช่เรื่องปกติที่โลกจะมีพายุหมุนเขตร้อนมากถึง 6 ลูกพร้อมๆกัน ไม่นับพายุเควินที่เพิ่งสลายตัวไปหยกๆเมื่อวาน

Pacific-20150906-0900

พายุหมุนเขตร้อน 4 ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิค

หลัวการสลายตัวไปของพายุดีเปรสชัน 14E หรือเควิน Kevin วานนี้ เช้าวันนี้ (6 ก.ย.58) ก็เกิดการก่อตัวใหม่ของพายุดีเปรสชัน 15E ในโซนตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิคทันที หากรวมไต้ฝุ่นกิโล พายุโซนร้อนอิกนาชิโอ พายุโซนร้อนจิเมนา ก็จะเป็นจำนวนถึง 4 ลูก ซึ่งไม่ใช้เรื่องปกติที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนในโซน C และ E มากขนาดนี้ในเดือนนี้  เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายัน จะเป็นช่วงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนในโซนแปซิฟิคตะวันตกใกล้บ้านเราหรือโซนไต้ฝุ่นมากกว่าโซนอื่น  แต่ปีนี้กลับเกิดน้อยมาก พายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดไปเกิดใกล้ทวีปอเมริกาแทน รวมทั้งโซนกลางมหาสมุทรแปซฟิคก็มีจำนวนพายุหมุนเขตร้อนมากกว่าที่เคยเกิดในปีที่ผ่านๆมา

Atlantic-20150906-0900

พายุหมุนเขตร้อน 4 ลูกในมหาสมุทแอตแลนติค

หากรวมพายุดีเปรสชัน Fred และ พายุโซนร้อน Grace ในมหาสมุทแอตแลนติคแล้ว ขณะนี้ โลกเรามีพายุหมุนเขตร้อนจำนวน 6 ลูกในเวลาเดียวกัน นับเป็นเครื่องยืนยันว่าน้ำอุ่นในมหาสมุทรไหลไปรวมกันด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซืฟิคหมด นั่นคือลักษณะของปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงและชัดเจน และน่าจะเกิดยาวไปถึงต้นปีหน้าตามโมเดลการคำนวนของหลายสำนัก

(พายุหมุนเขตร้อนเกิดที่่ผิวทะเลในบริเวณที่น้ำอุ่นกว่าบริเวณอื่น และอาศัยความอุ่นของน้ำทะเลในการเสริมแรงของพายุ)

การมองเห็นภัยลวงหน้านั้นประโยชน์คือให้เราเตรียมรับมือได้ก่อนภัยจะเกิดจริง จากที่ปีนี้ไทยรับมือภัยแล้งไม่ทันจนเกิดเดือดร้อนไปทั่ว คำถามคือปีต่อไปเราจะรับมือสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าแบบนี้ได้ไหม

เรียบเรียงโดย @MrVop