โมเดลหลากตัวแปรล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย. 59 พยากรณ์สภาพอากาศโลกในปีน้า จะไม่เกิดลานีญาอย่างที่คาดไว้ในช่วงแรก

โมเดลพยากรณ์สภาพบรรยากาศโลกจากสถาบันสภาพอากาศและสังคมนานาชาติ (International Research Institute for Climate and Society) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แสดงให้เห็นว่าโลกจะมีสภาพลานีญาอย่างอ่อนดำเนินไปในเวลานี้ไปจนถึงสิ้นปี 2559 หลังจากเข้าสู่ปีถัดไป สภาพอากาศจะปรับตัวเข้าสู่ความเป็นกลางหรือนูทรัลยาวต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเริ่มตั้งแต่กลา่งเดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

สภาพเช่นนี้ส่งผลให้ระดับของน้ำฝนในแถบบ้านเราในปีหน้าจะไม่มากอย่างที่คาดหมายไว้ ประกอบกับน้ำที่เหลือในเขื่อนหลักๆเช่นเขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์และหลายหลายเขื่อนใหญ่ยังมีไม่มากเนื่องจากฝนในช่วงนี้และช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ไปตกในพื้นที่ๆจะเติมน้ำแก่เขื่อนเหล่านั้นได้ ในปีถัดไปจึงยังมีความจำเป็นที่ลหายฝ่ายต้องวางแผนรับมือสภาพแล้งให้ดี ทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากและภาคเกษตรกรรม

เรียบเรียงโดย @MrVop