IOD เข้าสู่ฝั่ง Negative และสภาพลานีญากำลังก่อตัว

กระแสน้ำอุณภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจะเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิคแทนที่น้ำอุ่นหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้น้ำในฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิคในโซน Nino 1-2 เริ่มเย็นตัวลงก่อให้เกิดสภาพลานีญาขึ้น

iri-20160512

โมเดลประเมิณค่า ENSO ล่าสุดจาก IRI แสดงผลยืนยันว่า สภาพเอลนีโญจะสิ้นสุดลงในเดือนนี้ (พ.ค.59) จากนั้นจะเข้าสู่สภาพนูทรัล (เป็นกลาง) เป็นช่วงสั้นๆราว 1 เดือนคือในเดือน มิ.ย.

20160510.poama_iod
หลังจากเดือน ก.ค.เป็นต้นไป สภาพลานีญาจะเริ่มก่อตัวและปรากฏชัดเจนหลังเดือน ส.ค. และหากพิจารณาร่วมกับโมเดล IOD (สภาพน้ำอุ่นเย็นในมหาสมุทรอินเดีย) จะพบว่าดัชนีเข้าสู่แดนลบ นั่นหมายถีงน้ำอุ่นจะย้ายเข้ามาใกล้ฝั่งออสเตรเลียและสุมาตรา การหนุนเนื่องกันของลานีญาและ IOD ใน Negative phase จะส่งผลให้มีฝนตกในไทยมากขึ้นหลังสิ้นเดือนนี้ และจะมีฝนตกชุกในไทยหลังเดือน ส.ค. เป็นต้นไป

 

เรียบเรียงโดย @MrVop