“โครนอส” (Kronos) คือเทพเจ้ากรีกที่โค่นบัลลังก์ของพระบิดาเพื่อขึ้นเป็นเจ้าแห่งทวยเทพ จนถูกมารดาของตนสาปให้รับผลกรรมแบบเดียวกัน คือถูกบุตรตนเองโค่นบัลลังก์ ครั้นชายาของโครนอสตั้งครรถ์และคลอดทารกออกมา โครนอสก็จะจับทารกซึ่งเป็นบุตรของตนกลืนกินลงไปในท้องทุกคน เพื่อไม่ให้โตมาเป็นภัยในภายภาคหน้า แต่จนแล้วจนรอด ชายารีอาก็สงสารลูกคนสุดท้องคือ “ซุส” (Zeus) จึงเอาไปแอบไว้ แล้วสุดท้ายโครนอสก็ถูกซูสที่เติบใหญ่โค่นบัลลังก์ไปจริงๆตามคำสาป

ชื่อ “โครนอส” จึงถูกทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันของสหรัฐฯ ตั้งชื่อให้ดาวฤกษ์ HD 240430 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไป 320 ปีแสง ด้วยพฤติกรรมที่คล้ายกันคือ กลืนกินดาวเคราะห์บริวารของตัวเองไปหลายดวง โดยนักดาราศาสตร์ทราบได้จากการตรวจสอบองค์ประกอบธาตุของดาวฤกษ์ดวงนี้ เปรียบเทียบกับดาวฤกษ์คู่แฝด HD 240429 ที่เกิดมาพร้อมๆกันจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน และพบว่าองค์ประกอบธาตุไม่เหมือนกัน

ดาวฤกษ์ HD 240429 ซึ่งทีมงานตั้งชื่อว่าไครออส นั้นมีส่วนประกอบธาตุหนักอันได้แก่ เหล็ก แมกนีเซียม และลิเทียม เป็นดังดาวฤกษ์โดยทั่วไปซึ่งน้อยกว่าโครนอสมาก โดยจากการคำนวนแล้ว “โครนอส” หรือ HD 240430 น่าจะกินดาวเคราะห์บริวารหนึ่งหรือหลายดวงรวมกัน แต่อย่างน้อยต้องรวมกันเป็นมวลราว 15 เท่าของโลกจึงได้มีองค์ประกอบธาตุหนักที่ตรวจพบมากมายขนาดนั้น

ส่วนเหตุผลที่โครนอสกลืนกินดาวบริวารตนเอง ยังไม่มีใครทราบแน่ชัด  มีแนวคิดว่าโครนอสอาจโดนดาวฤกษ์อีกดวง (ดวงที่ 3 ) จากที่อื่นโคจรเข้าเฉียดใกล้จนระบบดาวเคราะห์บริวารเกิดความยุ่งเหยิง ดาวเคราะห์วงในเลยขยับเข้าใกล้โครนอสเกินไปจนถูกดูดเข้าไป ถ้าแนวคิดนี้เป็นจริง นักดาราศาสตร์หวังว่าโครนอสน่าจะมีดาวเคราะห์แก้สที่มีขนาดใหญ่โคจรในระยะไกลแล้วรอดจากการถูกดูดซักดวง เพราะวงโคจรของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ดวงนี้น่าจะขยับไกลออกไปอีกมากจากการรบกวน ถ้าหาเจอก็แสดงว่าแนวคิดนี้ถูกต้อง

**หมายเหตุ ไครออส (Krios) เป็นชื่อเทพเจ้าไททันของกรีกที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คล้องจองกับโครนอส
อ้างอิง https://arxiv.org/abs/1709.05344
เรียบเรียงโดย @MrVop