โครงการอวกาศสำคัญๆจาก ROSCOSMOS และ NASA ประจำปีนี้

 • กุมภาพันธ์ นักบินอวกาศเที่ยวบินที่ 50 จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย Shane Kimbrough จาก NASA  Sergey Ryzhikov และ Andrey Borisenko จาก Roscosmos จะเดินทางโดยยาน  Soyuz MS-02 กลับจากสถานีอวกาศนานาชาติสู่ผิวโลกที่คาซัคสถาน
 • 21 กุมภาพันธ์  ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Progress MS-05 (No. 435) ออกจากฐานยิงในศูนย์อวกาศไบโคนูร์ (Baikonur) โดยจรวด Soyuz-U ไปสถานีอวกาศนานาชาติ (เลื่อนจาก 16 ตุลาคมปีที่แล้วเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุกับยาน Progress MS-04 เที่ยวบินก่อน).
 • 16 มีนาคม ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Cygnus CRS OA-7 ออกจากฐานยิง SLC-41 ที่แหลมคานาเวอรัล โดยจรวด Atlas V 401 ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 27 มีนาคม นักบินอวกาศเที่ยวบินที่ 51/52 จำนวน 2 นาย  ประกอบด้วย Jack Fischer จาก NASA และ  Fyodor Yurchikhin จาก Roscosmos จะเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติโดย  Yurchikhin ทำหน้าที่ผู้บังคับการเที่ยวบินที่ 52 บนยาน Soyuz MS-04  โดยจรวด Soyuz-FG
 • 16 เมษายน ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Progress MS-7 ออกจากฐานยิงในศูนย์อวกาศไบโคนูร์ (Baikonur) โดยจรวด Soyuz ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • TBD เมษายน ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Tianzhou 1 ออกจากฐานยิง LC-2 ในศูนย์อวกาศเหวินชาง 文昌 เทียนโจว 1 (天舟1) ไปสถานีอวกาศ เทียนกง 2
 • 29 พฤษภาคม นักบินอวกาศเที่ยวบินที่ 52/53 จำนวน 3 นาย  จะเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติโดย  Yurchikhin ทำหน้าที่ผู้บังคับการเที่ยวบินที่ 52 บนยาน Soyuz MS-05 โดยจรวด Soyuz-FG
 • 1 มิถุนายน ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน SpaceX CRS-12 ออกจากฐานยิง  LC-39A ในศูนย์อวกาศเคเนดี โดยจรวด Falcon 9 Full Thrust ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 14 มิถุนายน ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน  Progress MS-06 ออกจากฐานยิงในศูนย์อวกาศไบโคนูร์ (Baikonur) โดยจรวด  Soyuz-2.1a ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 1 กรกฏาคม ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Progress MS-8 ออกจากฐานยิง ในศูนย์อวกาศไบโคนูร์ (Baikonur) โดยจรวด Soyuz ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 6 กรกฏาคม ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Cygnus CRS OA-8E ออกจากฐานยิง LP-0A ในศูนย์อวกาศ Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS)  โดยจรวด Antares 230 ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 12 กันยายน นักบินอวกาศเที่ยวบินที่ 53/54 จำนวน 3 นาย  จะเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติบนยาน Soyuz MS-05 โดยจรวด Soyuz-FG
 • (TBD) กันยายน ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน SpaceX CRS-13 ออกจากฐานยิง  LC-39A ในศูนย์อวกาศเคเนดี โดยจรวด Falcon 9 Full Thrust ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 12 ตุลาคม ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน   Progress MS-07 ออกจากฐานยิง Site 1S ในศูนย์อวกาศ Vostochny โดยจรวด Soyuz-2.1a ไปสถานีอวกาศนานาชาติ
 • 26 ตุลาคม นักบินอวกาศเที่ยวบินที่ 54/55 จำนวน 3 นาย  จะเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติบนยาน Soyuz MS-07 โดยจรวด Soyuz-FG จากฐานยิง Site 1/5 ในศูนย์อวกาศไบโคนูร์ (Baikonur)
 • 17 พฤศจิกายน ยานขนส่งสัมภาระไร้นักบิน Cygnus CRS OA-9E ออกจากฐานยิง LP-0A ในศูนย์อวกาศ Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS)  โดยจรวด Antares 230 ไปสถานีอวกาศนานาชาติ

*TBD คือ To be determine หมายถึงรอตัดสินใจ

อ้างอิง https://www.nasa.gov/launchschedule/
http://www.russianspaceweb.com/2017.html
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_in_spaceflight