แอพพรอมิส

เงินเดือน

ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 36% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปีแอพพรอมิส

สมัครพรอมิสออนไลน์ กับแอพพรอมิส อนุมัติไว 2566, 2023

แอพพรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของ SMBC Consumer Finance Co., Ltd. ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบันสามารถจะสมัครพรอมิสออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์และสามารถจะรู้ผลการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่นและเงื่อนไขของสินเชื่อจากแอพพรอมิส 2566, 2023

สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากสินเชื่อจากแอพพรอมิส

 • แอพพรอมิสสมัครง่าย สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ และรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 1 – 5 วันทำการ
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และให้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดไม่เกิน 25%ต่อปี 
 • สามารถจะจ่ายจ่ายพรอมิสผ่านแอพของธนาคารได้ทั่วประเทศโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติของลูกค้าที่ต้องการสมัครแอพพรอมิส

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 – 64 ปี
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
 • ผู้สมัครแอพพรอมิสจะต้องมีอายุการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 • ผู้ที่เป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป 
 • สำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานรายวันหรือพนักงานสัญญาจ้างต้องมีอายุการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้คืนในแต่ละงวดหรือต่อเดือนตามกำหนด
 • คุณสมบัติของผู้สมัครอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาสมัครพรอมิสออนไลน์ เช่น จะต้องมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการ 
 • จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย

แอพพรอมิสกับการเช็คผลอนุมัติสินเชื่อพรอมิส

สำหรับการเช็คผลอนุมัติพรอมิสหรือจากการสมัครพรอมิสออนไลน์ เมื่อมีระยะเวลาผ่านไปแล้ว 1 – 5 วัน สามารถจะเข้าระบบพรอมิสที่เว็บไซต์ของแอพพรอมิสได้โดยให้เลือกที่การลงทะเบียนบัญชีลูกค้าสมาชิก หากมีข้อมูลผู้ขอสินเชื่อขึ้นมาก็แสดงว่าผ่านการอนุมันติ และนอกจากจะรู้ผลการอนุมัติสินเชื่อได้แล้ว ยังสามารถรู้วงเงินสินเชื่อที่ได้ และยังจะเช็คจำนวนเงินต้นคงค้าง จำนวนวงเงินคงเหลือที่สามารถจะกู้ได้ จำนวนวงเงินสินเชื่อที่ขอเพิ่มวงเงินได้หลังจากมีการยื่นขอเพิ่มวงเงินไปแล้ว วันที่กำหนดให้ชำระ รวมถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระในงวดที่จะถึงนี้อีกด้วย

แอพพรอมิส และพรอมิสมีแอพไหม

ในปัจจุบันนี้แอพพรอมิสยังไม่มีให้บริการในส่วนของแอปพลิเคชันได้ ซึ่งหากต้องการเข้าใช้งานต้องเข้าที่เว็บไซต์ของสินเชื่อพรอมิส หรือสามารถจะสร้าง Shortcut หรือพรอมิสแอพเพื่อเข้าใช้งานเว็บบนมือถือได้อย่างรวดเร็ว หรือเรียกว่าการสร้างไอคอน ไว้ใช้งานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องหาดาวน์โหลดแอพให้ยุ่งยาก

แอพพรอมิส สมัครพรอมิสไม่ผ่าน

ในการสมัครสินเชื่อทั้งจากทางสถาบันการเงิน หรือจะเป็น Non Bank จะมีการเช็คข้อมูลเครดิตบูโร ในเบื้องต้น และจะดูข้อมูลของลูกค้าที่ทำการสมัครพรอมิสแอพ ซึ่งหากคุณสมบัติที่ระบุเบื้องต้นไม่ถึงเกณฑ์ก็อาจจะไม่สามารถอนุมัติวงเงินให้ได้


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 36% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนด

เงินเดือน

ถึง มีเงินฝากหรือเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 18% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-80 ปี