แพทย์ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยอัมพาต

การเป็นอัมพาตช่วงล่างเนื่องจากกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถขยับอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอย่างขาได้อีกตลอดชีวิต เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังนั้นยากเกินกว่าที่แพทย์จะทำการรักษาให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแต่ก็ใช้ว่าจะรักษาไม่ได้เสียทีเดียว      Jered Chinnock ชายหนุ่มวัย 29 ปีผู้โชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกจากสโนว์โมบิล ทำให้กระดูกสันหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลให้ Chinnock ไม่สามารถเดินได้อีกเลยนับจากที่เข้าประสบอุบัติเหตุในปี 2013 จนกระทั่งปี 2016 ชายผู้นี้ได้เข้ารับการรักษาจาก Mayo Clinic โดยการฝังอุปกรณ์สำหรับกระตุ้นกระแสประสาทในกระดูกสันหลังร่วมกับการทำกายภาพบำบัด ทำให้เขาสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง

จากการฝังอุปกรณ์กระตุ้นกระแสประสาทเข้าไปในกระดูกสันหลังส่วนนอกสุดอย่าง epidural space ที่เรียกว่าการรักษาแบบ epidural stimulation ซึ่งเป็นการผ่าตัดฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนแล้วส่งเข้าไปกระตุ้นการส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะที่เป็นอัมพาตเพื่อให้ร่างกายสามารถสั่งการมันได้อีกครั้ง ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลานานกว่า 22 เดือน ส่งผลให้ Chinnock สามารถกลับมาขยับอวัยวะส่วนล่างและเดินได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเครื่องกระตุ้นกระแสประสาทที่ฝังเข้าไปในกระดูกสันหลังนั้นจะถูกสั่งการจากทีมแพทย์ที่คอยทำการรักษาให้ค่อยๆป้อนสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นสัญญาณกระแสประสาท โดยในช่วงแรกของการรักษา Chinnock ยังจำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยในการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มอยู่ แต่เมื่อได้รับการรักษาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 25 เดือน ในที่สุด Chinnock ก็สามารถกลับมายืนและเดินได้ด้วยขาของตัวเองอีกครั้ง แต่ยังจำเป็นต้องพึ่งพาการกระตุ้นจากอุปกรณ์อยู่

ผลจากการรักษาในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ Chinnock สามารถกลับมาสั่งการขาของตัวเองให้สามารถทรงตัวและถ่ายเทน้ำหนักได้อย่างปกติแล้ว ยังทำให้แพทย์ได้ทราบอีกด้วยเส้นประสาทในกระดูกสันหลังของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยังคงใช้งานได้ปกติ หากได้รับการกระตุ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดที่ถูกวิธีก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง

ที่มา sci-news.com
เรียบเรียงโดย @MrVop