อาฟเตอร์ช็อคของแผ่นดินไหว M9.1 ปี 2011 ยังคงมีอยู่จวบจนถึงทุกวันนี้

อาฟเตอร์ช็อค (Aftershock) หรือแผ่นดินไหวตาม จะเกิดหลังแผ่นดินไหวหลัก (Mainshock) โดยจะมีขนาด จำนวนครั้ง รัศมี และระยะเวลายาวนานแค่ไหน ขึ้นกับขนาดของแผ่นดินไหวหลัก

ทั้งนี้เป็นไปตามกฏของโอโมริ กฏของโบ๊ท และกฏของริกเตอร์-กูเต็นเบิร์ก

ขนาดของอาฟเตอร์ช็อคจะต้องเล็กกว่าขนาดของเมนช็อค ไม่น้อยกว่า 1.1-1.2 (ปัจจุบันอนุโลม 1.0) หากขนาดใกล้เคียงกับเมนช็อค ให้ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหม่ หากขนาดใหญ่กว่าเมนช็อค ให้ถืออาฟเตอร์ช็อคนั้นๆเป็นเมนช็อคแทนอันเก่า และถือเมนช็อคอันเก่าเป็นฟอร์ช็อค (foreshock) หรือแผ่นดินไหวนำ

แผ่นดินไหวโตโฮกุในปี 2011 มีขนาดใหญ่ถึง 9.1Mw จึงมีขนาด รัศมี จำนวนครั้ง และระยะเวลาของอาฟเตอร์ช็อคที่สามารถเกิดขึ้นได้นานหลายปีตามสูตรคำนวน ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาด 7.3 ในวันนี้ และยังคงจะมีเกิดได้อีกต่อไปในอนาคตจนกว่าจำนวนครั้งจะครบตามที่มันควรเป็น

อ้างอิง http://www.bbc.com/news/world-asia-38061313
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2004GL019808/full
เรียบเรียงโดย @MrVop