เกิดแผ่นดินไหวที่ปากช่องจากรอยเลื่อนที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง

เมื่อเวลา 23:00 ของคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้เกิดแแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ลึก 7.0 กม. จุดเหนือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือ epicenter อยู่ที่พิกัด  14.69°N 101.38°E ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามรายงานของสำนักแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา

จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือ epicenter ดังปรากฏเป็นรูปดาวในรูปด้านบน ตำแหน่งปรากฏอยู่ในไร่ข้าวโพด ของนายพูนสิน อาชวะบูล อายุ 53 ปี ในพื้นที่ 16 ไร่ อยู่ข้างรางน้ำสาธารณะติดกับรั้วของโรงเรียนปลูกปัญญา  ซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีสันนิษฐานว่าเกิดจากรอยเลื่อน “ลำตะคอง” ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ พาดผ่านบริเวณตะเข็บรอยต่อของหมวดหินเสาขัวที่ประกอบด้วยหินทรายแป้งและหินทรายสีน้้ำตาลแดง กับหมวดหินพระวิหารที่ประกอบด้วยหินทรายสีขาว

รอยเลื่อนลำตะคองเป็นรอยเลื่อนเก่าในยุคควอเทอนารี เป็นรอยเลื่อนที่ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่ประกาศโดยกรมทรัพยากรธรณี เดือนมีนาคม 2555

(คำว่า “รอยเลื่อนมีพลัง” หรือ Active fault  อาศัยนิยามศัพท์จากหน่วยสำรวจธรณีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey: USGS) ที่ว่า “รอยเลื่อนมีพลัง หมายถึง รอยเลื่อนที่จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกในอนาคต รอยเลื่อนที่จัดว่าเป็นรอยเลื่อนมีพลังต้องมีการเคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 10,000 ปี” ดูอ้างอิง)

รอยเลื่อนนี้เคยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 มาแล้วเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2535 รู้สึกได้ที่ อำเภอปากช่อง แบบเดียวกับที่เคยเกิดล่าสุดมื่อคืนนี้

ถึงแม้ตามสถิติทั่วโลก แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า 3.9 ไม่เคยก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่การที่รอยเลื่อนตกสำรวจเกิดกลายเป็น Reactivated fault ขึ้นมา ถิอเป็นการสมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องทำการสำรวจรอยเลื่อนในประเทศไทยใหม่อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยเลื่อนไหนตกไปจากบัญชีรายชื่อการเฝ้าระวัง

เพราะครั้งต่อไปอาจไม่ใช่แค่ 3.0

อ้างอิง และเครดิตภาพ http://www.dmr.go.th/ewt_dl_link.php?nid=93191
http://www.seismology.tmd.go.th/inside-info.html?earthquake=4053
http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=active%20fault
http://www.thairath.co.th/content/754871

เรียบเรียงโดย @MrVop