นับจากปี 1990 ถึง2006.  มีผู้เสียชีวิตจากดินถล่มทั่วโลกปีละกว่า 7,600 รายต่อปี เทียบกัลจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากไฟป่า 47 รายต่อปี (ที่มา) แล้วจะเห็นว่าต่างกันมหาศาล โธมัส สเเตนลี่ย์ (Thomas Stanley) นักวิทยาศาสตร์แห่งสมาคมมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยทางอวกาศ (Universities Space Research Association) ร่วมมือ NASA ในการจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วโลกขึเนมา เพื่อหวังเตือนภัยและลดความสูญเสียต่อภัยธรรมชาติชนิดนี้ลงให้ได้ผล

ทีมงานของ โธมัส สเเตนลี่ย์ ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝนตกกับเหตุดินถล่ม โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนจากดาวเทียม Global Precipitation Metric Measurement และข้อมูลจากดาวเทียมที่ศึกษาปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากฝน รวมทั้งข้อมูลของสภาพทางธรณีวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตัดไม้มำลายป่า ไฟป่า หรือการรุกล้ำของมนุษย์ รวมทั้งข้อมูลด้านแนวรอยต่อทางธรณีภาค ลักษณะความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อสร้างแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วโลกขึ้นมา โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://svs.gsfc.nasa.gov/4640

เรียบเรียงโดย @MrVop