แผนที่อุณหภูมิโลกเดือน พ.ค.58 ที่ผ่านมา เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของสภาพอากาศโลกเวลานี้ นั่นคือรูปแบบการเกิดเอลนีโญที่ชัดเจน โดยแผนที่อุณหภูมินี้จะเทียบอุณหภูมิโลกเฉลี่ยในเดือนนั้นเทียบกับเดือนเดียวกันในช่วง 30 ปีคือ 1951-1980

จากแผนที่จะเห็นการจับตัวของกลุ่มน้ำอุ่นริมชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้ กลุ่มน้ำอุ่นนี้ปกติจะจับกลุ่มแถบตะวันออกของฟิลิปปินส์ อินโดฯ และออสเตรเลีย น้ำอุ่นไปอยู่ไหน ฝนก็ตามไปตกที่นั่น เพราะน้ำอุ่นคือต้นกำเนิดของหย่อมความกดอากาศต่ำ

เมื่อสภาพการจับตัวของน้ำอุ่นไปอยู่ผิดที่ผิดทาง ฝนก็ตกผิดที่ผิดทางตามไปด้วย เท็กซัส โอกลาโฮมา ผจญฝนหนักน้ำท่วมอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน เม็กซิโกก็ไม่รอดจากน้ำท่วม เปรูนั้นโดนน้ำท่วมไปตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะที่ฟากฝั่งที่ต้องการฝนอย่างประเทศไทย กลับไม่มีฝนตกตามจำนวน เกิดภาวะแล้งอย่างหนัก เขื่อนใหญ่หลายแห่งน้ำใกล้หมดเขื่อน น้ำในแม่น้ำเค็มผืดปกติ แม้น้ำประปาใน กทม ก็เริ่มจะต้องมีการสำรองตามคำแนะนำของ กปน.

สภาพอากาศของโลกบางแบบจะมีตัวชี้ให้ทราบล่วงหน้า และเรื่องเอลนีโญในปีนี้มีการเตือนล่วงหน้ากันมาแล้วจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้บริการประเทศต่างๆที่อยู่ในเขตอิทธิพลจะใส่ใจวางแผนรับมืออย่างไร

เรียบเรียงโดย @MrVop