อุณหภูมิน้ำทะเลในเขต Nino 3,4 กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอาจไม่ลดลงต่ำลงเท่าที่ประเมินไว้ แนวโน้มการเกิดสภาพลานีญาในปีหน้าอาจไม่รุนแรงดังที่เป็นในปี 2553 ต่อเนื่อง 2554  โดยล่าสุดข้อมูลจาก CPC/IRI สภาพนูทรัลได้ขยายตัวจากเดือนกรกฏาคม  ต่อไปถึงเดือนสิงหาคม จากนั้นสภาพลานีญาจึงเริ่มเด่นชัดขึ้น แต่จะไม่มีความรุนแรงอย่างที่ประเมินไว้ในโมเดลก่อนหน้านี้ ลักษณะเช่นนี้ ปริมาณฝนที่ตกในไทยจะมีอิทธิพลหนุนมาจากสภาพ Negative Phase ของ IOD มากกว่า (ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดัย)  คือมาในรูปฝนมรสุม ไปตกชุกในภาคใต้และตะวันออก ไม่ไปตกหนักในภาคเหนือจนก่อน้ำเหนือแบบที่กังวลกันว่าจะเกิดน้ำท่วมแบบปี 54International Research Institute for Climate and Society 2016 July Quick Look

เรียบเรียงโดย @MrVop