ดาวเคราะห์นอกระบบ  ที่มีผิวดาวเป็นน้ำทะเลล้วนๆแทบหาแผ่นดินไม่ได้ แบบดาวมิลลเลอร์ในภาพยนต์เรื่องอินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกู้โลก หรืออาจเหมือนดาวคามิโน แหล่งกำเนิดกองทัพโคลนในภาพยนต์เรื่องสตาร์วอร์สภาค 2 เป็นหนึ่งในลักษณะดาวเคราะห์ที่เหล่านักดาราศาสตร์จาก NASA และสถาบันอื่นๆมองหามาตลอดช่วงระยะเวลาหลายปี ด้วยแนวคิดพื้นฐาน “ทีใดมีน้ำ ที่นั่นก็มีชีวิต” แต่ล่าสุดก็มีข้อโต้แย้งขึ้นมา

น.ส. เทสซา ฟิเชอร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านชีวดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทของสหรัฐฯ ได้เสนอแนวคิดใหม่ในงานประชุมด้านวิชาการที่จัดขึ้นในเมืองแลรามีของรัฐไวโอมิง ว่าดาวเคราะห์ที่มีแต่น้ำบนผิวดาว หรือดาวแห่งมหาสมุทรตามจินตนาการในภาพยนต์นั้น แม้เวลานี้ยังไม่พบดาวที่ว่านี้จริง (ดาวเคปเลอร์ 452b มีโอกาสเป็นดาวแห่งมหาสมุทรแต่ยังไม่ยืนยัน) แต่ดาวที่มีลักษณะที่ว่านี้ ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตแน่นอน


สาเหตุที่ฟิเชอร์มีแนวคิดแบบนี้ ก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า ดาวแห่งมหาสมุทรที่มีพื้นแผ่นดินในอัตราส่วนที่น้อยหรือไม่มีแผ่นดินบนผิวดาวเลยนั้น ไม่อาจผลิตธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ ธาตุฟอสฟอรัสบนโลกเรานั้นจะพบอยู่บนหินและดินที่จะละลายด้วยน้ำจืดจากน้ำฝนแล้วไหลลงทะเลไปเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการก่อกำเนิดชีวิตในยุคโบราณ และฟอสฟอรัสไม่ละลายด้วยน้ำทะเล ดังนั้น การที่ไม่มีแผ่นดินจึงทำให้ดาวดวงนั้นขาดธาตุฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำ จึงไม่น่าจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้

แนวคิดของฟิเชอร์ทำให้มุมมองในการมุ่งค้นหาชีวิตในดาวเคราะห์นอกระบบเปลี่ยนแปลงไป นักดาราศาสตร์จะต้องเพิ่มตัวแปรในการมองหาแหล่งกำเนิดชีวิตต่างพิภพขึ้นอีกหรือไม่อย่างน้อยก็เปิดวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับชีวิตต่างดาวที่ไม่ต้องพึ่งพาธาตุฟอสฟอรัส

เรียบเรียงโดย @MrVop