รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังไปไม่ถึงฝั่งฝัน เนื่องเพราะปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี ที่ยังหลีกเลี่ยงการต้องจอดรถนานๆเพื่อเติมพลังงานไม่ได้ แตกต่างจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเก่าที่ใช้เวลาในปั๊มไม่กี่นาทีก็สามารถเดินทางต่อไปได้ทันที

บริษัทสวีเดนที่ชื่อ Elways ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีกหลายองค์กร ภายใต้โครงการที่ชื่อ eRoadArlanda พัฒนาถนนที่ชาร์จไฟฟ้าให้รถยนต์ได้ขณะทีรถกำลังวิ่ง แก้ปัญหาการต้องจอดรถเติมพลังไปได้โดยสิ้นเชิง

หลักการก็คือการสร้างรางชาร์จไฟไว้กลางเลนของถนนในโครงการ  รางนี้มีความกว้าง 15 เซนติเมตร สำหรับการชาร์จไฟฟ้าติดอยู่ รถที่นำมาทดลองจะมีเครื่องมือตรวจจับเพื่อให้ทราบว่าบริเวณใดของถนนที่มีรางชาร์จไฟนี้อยู่ เมื่อตรวจพบ แขนกลพิเศษจะยื่นออกมาจากใต้ท้องรถ เพื่อมาสัมผัสกับรางบนถนนชาร์จไฟบนถนนแล้วการชาร์จไฟฟ้าก็จะเริ่มต้นขึ้น หากหันพวงมาลัยจนพ้นระยะ การชาร์จไฟก็จะหยุดชั่วคราว แขนกลจะหดกลับเข้าไปในท้องรถ และเมื่อเครื่องมือตรวจจับได้ว่ารถกลับมาวิ่งเหนือรางชาร์จไฟ แขนกลก็จะยื่นลงมาเพื่อชาร์จไฟอีกครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนเติมพลังงานไฟฟ้า จะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ต่อกิโลเมตร แต่หากสามารถสร้างให้แพร่หลายราคาก็จะถูกลงแถมรถที่ไม่ต้องแบกแบตเตอรีขนาดใหญ่เพราะชาร์จไฟจากถนนได้อยู่บ่อยๆ

โครงการนี้ดำเนินการทดลองและเริ่มวางรางชาร์จไฟบนถนนต่างๆในสวีเดนมา 5 ปีแล้วและก็ยังดำเนินการทดลองต่อไปเพื่อทราบปัญหาและปรับแก้ให้สามารถใช้งานจริงในเร็ววัน

เรียบเรียงโดย @MrVop