นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิเนโซตา พบวิธีใหม่ในการบังคับแขนกลให้เคลื่อนไหวโดยแค่เพียงใช้จินตนาการว่าอยากให้มันขยัลไปที่ไหนอย่างไร ซึ่งหากผลการพัฒนาแล้วเสร็จอาจช่วยผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทหรืออัมพาตได้นับล้าน

ผลการวิจัยนี้ลงตีพิมพ์ในวาสาร Nature research journal หัวข้อ  Scientific Reports

ศาสตราจารย์ Bin He ผู้พัฒนากล่าวถึงระบบบังคับแขนกลนี้ว่า “นี่เป็นครั้งแรกในโลกที่คนเราจะบังคับแขนกลให้เคลื่อนไหวในสิ่งแวดล้อม 3 มิติโดยไม่ต้องเอาขั้วอะไรไปเจาะไปฝังในหัวหรือส่วนไหนของร่างกาย แต่ใช้แค่คลื่นสมองเราก็สามารถบังคับให้แขนกลนี้หยิบจับสอ่งของได้ตามต้องการ ”

เทคนิคนี้เรียกว่า electroencephalography (EEG) ทำงานโดยให้ผู้ใช้สวมหมวกที่มีขั้วอิเล็คโทรด 64 อันติดอยู่ด้านใน หมวกไฮเทค EEG นี้จะอ่านคลื่นสมองที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆซึ่งเกิดจากความคิดความต้องการของเราเพื่อนำไปทำความเข้าใจรูปแบบว่าเราต้องการให้แขนกลเคลื่อนไหวอย่างไรโดยเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ

ผลการทดลองกับบุคคลผู้มีร่างกายปกติโดยให้สวมหมวก EEG แล้วเริ่มฝึกบังคับเคร์เซอร์จำลงบนจอคอมฯ จากนั้นก็ต่อด้วยการบังคับแขนกลจริงๆ โดยให้พวกเข้าจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของแขนตัวเอง พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้สามารถบังคับแขนกลสามารถทำงานตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องมากกว่า 70% ในกรณีให้หยิบของบนโต๊ะไปวางบนหิ้งสามชั้น และถ้าให้หยิบของที่วางไว้ในตำแหน่งตายตัว ผลสำเร็จจะเพิ่มขึ้นมากกกว่า 80% เลยทีเดียว

ก็ถือเป็นข่าวดีและหวังให้การพัฒนาระบบบังคับแขนกลนี้ให้ไปถึงจุดสำเร็จเพื่อประโยชน์ของคนด้อยโอกาสจำนวนมากทั่วโลก

เรียบเรียงโดย @MrVop