กราฟตัวแปรแสดงสภาพอากาศโลกโดย IRI ออกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นสภาพเอลนีโญที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดือนกันยายนปีนี้ และจะส่งผลชัดเจนต่อสภาพอากาศโลกรวมทั้งไทยในปีหน้า

ตัวแปรสภาพอากาศที่คำนวนจากการวัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณ Nino3-4 ทางตะวันออกของมหาสุมทรแปซิฟิกพบว่ามีกระแสน้ำอถ่นปกคลุมผิวน้ำทะเล ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดเอลนีโญนั่นคือฝนแล้งทางออสเตรเลียรวมทั้งอาเชียนแต่ฝนจะไปตกหนักในอเมริกาใต้ นอกจากนี้สภาพตรงข้ามคือลานีญาหรือฝนชุกในไทยที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีก็หดหายไปอย่างรวดเร็ว จนไม่ปรากฏในกราฟเลยช่วงต้นปีหน้า การทำนายสภาพอากาศล่วงหน้านี้เตือนให้หน่วยงานต่างๆของไทยควรวางแผนรับมือภัยแล้งที่น่าจะรุนแรงไม่แพ้ปี 2558 ให้รัดกุมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังทำรายได้ให้ประเทศ ควรมีการสร้างฝายและประชุมวางแผนกับเกษตกรให้ดี ต้องระวังแม่น้ำลำคลองแห้งจนตลิ่งทรุดตัว ระวังการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้และดูแลปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆให้พอเหมาะ

เรียบเรียงโดย @MrVop

ปล.กราฟนี้จะมีการอัพเดททุกเดือน โปรดคอยติดตาม