วันนี้เข้าสู่เดือนใหม่ มิถุนายน 2558 เดือนนี้มีเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์หลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

วันที่ 1 มิถุนายน – วันวิสาขบูชา ที่ได้ชื่อนี้ เพราะคืนนี้ดวงจันทร์เข้าสถิตเพ็ญในหมู่ดาววิสาขา ไทยมีหลายชื่อ เช่นหมู่ดาวฆ้อง แขนนาง หรือคันฉัตร ฝรั่งเรียกหมู่ดาว Libra หรือหมูู่ดาวประจำราศรีตุล แต่ในทางดาราศาสตร์ คืนนี้ยังไม่เป็นคืนวันเพ็ญ ดวงจันทร์ยังไม่เต็มดวงแท้จริง แต่หากนับตามปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยเวลานี้ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มี Blue moon คือทวิเพ็ญ นั่นคือวันนี้และ 30 มิถุนายน หากนับตามปฏิทินดาราศาสตร์ เหตุการณ์ Blue moon จะไปเกิดในเดือนหน้า หรือ กรกฏาคม เนื่องจากจันทร์เพ็ญ 100% เกิดวันที่ 2 กรกฏาคมหลังไทย 2 วันและไปจับคู่กับ 31 กรกฏาคมอีกครั้ง

วันที่  2 มิถุนายน คืนนี้ดวงจันทร์จะเต็มดวง 100% อย่างแท้จริง ตรงกับเวลา 23:19 ตามเวลาในประเทศไทย

วันที่ 6 มิถุนายน ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่ง Greatest Eastern Elongation ที่มุม 45.4° จากดวงอาทิตย์ สังเกตุง่ายสุดด้วยตาเปล่าเพราะจะอยู่สูงสุดจากขอบฟ้ามากกว่าวันใดในรอบปี ให้มองดาวที่สว่างทางทิศตะวันตกหลังอาทิตย์ตกดิน และวันนี้ ยานแคสสินีจะเข้าโคจรเฉียดดวงจันทร์ไดโอเน ของดาวเสาร์เพื่อเก็บภาพครังสุดท้ายด้วย

วันที่ 7 มิถุนายน ดาวอังคารเข้าไปอยู่หลังดวงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่าช่วง  Mars solar conjunction การสื่อสารระหว่างโลกและดาวอังคารจะเกือบถูกตัดขาด หอบังคับการและยานโรเวอร์รวมทั้งออบิตเตอร์ทุกลำจะสื่อสารกันไม่ได้ เป็นแบบนี้ทุก 26 เดือน

วันที่ 16 มิถุนายน จันทร์แรม 100% เวลา 21:05 ตามเวลาไทย ค่ำคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์บนฟ้า เหมาะกับการสังเกตดาวอื่นเพราะไม่มีแสงจันทร์รบกวน

20  มิถุนายน ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดวงจันทร์ ขึ้นใกล้กันเป็นกลุ่ม เป็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน 558000006984404

วันที่ 21 มิถุนายยน วันครีษมายัน (summer solstice) เวลา 23:38 ตามเวลาไทย ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเอียงไปทางทิศเหนือมากที่สุดในรอบปี ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศที่มี 4 ฤดู

summer-solstice-stonehenge

วันที่ 21 มิถุนายยน ดาวอังคารออกจากหลังดวงอาทิตย์ สิ้นสุดช่วง  Mars solar conjunction

pia16811-1041

30 มิถุนายน – วันนี้มีหลายเหตุการณ์ เริ่มจากดาวศุกร์ขึ้นคู่ดาวพฤหัส ห่างกันเพียง 0.4 องศา ตามด้วยวันทวิเพ็ญตามปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยเวลานี้ ดวงจันทร์เต็มดวงจับคู่กับ 1 มิถุนายน  โดยเหตุการณ์ทวิเพ็ญ หรือ Blue moon ของสากลจะไปเกิดเดือนกรกฏาคม นอกจากนี้แล้ว เที่ยงคืนวันนี้เวลา 23:59:59  ระบบเวลา UTC โลกจะชดเชยวินาทีพิเศษ 1 วินาที เพื่อให้ตรงกับระบบเวลาดาราศาสตร์ UT1

 

 

เพิ่มเติม http://www.space.com/16149-night-sky.html?cmpid=514648_20150601_46683576
เรียบเรียงโดย @MrVop