เดือนมกราคม

1 ม.ค.61 ขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์สว่างและใหญ่เพราะติดกับวันซุปเปอร์มูน
2 ม.ค.61 ซุปเปอร์มูน ณ เวลา 09:24 ตามเวลาไทย เป็นวันแรม 1 ค่ำ
3-4 ม.ค.61 ฝนดาวตก Quadrantids จากดาวหาง 2003 EH1 จำนวนราว 40 ดวง/ชม.
31 ม.ค.61 ขึ้น 15 ค่ำ เกิด Blue moon จันทร์เพ็ญครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกัน และจันทรุปราคาเต็มดวงมองเห็นได้ในไทย
บังมิด 19:51 ถึง 21:07 กึ่งกลางคราส 20:29 รายละเอียดตามเอกสารนี้

lunar-eclipse-680802971-58dfe76a3df78c516233bb73

เดือนกุมภาพันธ์

15 ก.พ.61 สุริยุปราคาบางส่วน มองเห็นได้ใน Chile, Argentina, and Antarctica.

เดือนมีนาคม

1 มี.ค.61 ขึ้น 15 ค่ำ จันทร์เพ็ญแรกของ มี.ค.
20 มี.ค.61 วันวิษุวัต ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร เมื่อเวลา 23:15 ตามเวลาไทย ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิสิ้นสุดฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกเหนือในเขตอบอุ่น กลางวันยาวเท่ากลางคืนที่เส้นศูนย์สูตรDRkOcLqW4AAt4k8
31 มี.ค.61 ขึ้น 15 ค่ำ เกิด Blue moon รอบ 2 ของปีนี้ จันทร์เพ็ญครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกัน

เดือนเมษายน

22-23 เม.ย.61 ฝนดาวตก Lyrids จากดาวหาง C/1861 G1จำนวนราว 20 ดวง/ชม.

เดือนพฤษภาคม

6-7 พ.ค.61 ฝนดาวตก Eta Aquarids จากดาวหาง Halley จำนวนราว 60 ดวง/ชม.
9 พ.ค.61 ดาวพฤหัสใกล้โลก สว่างสุดในรอบปี กล้องสองตาเห็นดวงจันทร์กาลิเลียน

doubleshadowtransit

เดือนมิถุนายน

21 มิ.ย.61 วันครีษมายัน ดวงอาทิตย์เอียงไปทางทิศเหนือมากที่สุด ณ เวลา 17:07 ตามเวลาไทย เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี เป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนสิ้นสุดฤดูใบไม้ผลิของประเทศในซีกโลกเหนือที่อยู่ในเขตอบอุ่น

DRkOc4XWkAABl1W
27 มิ.ย.61 ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี

เดือนกรกฎาคม

13 กรกฎาคม 61 สุริยุปราคาบางส่วน

27 กรกฎาคม 61 จันทรุปราคาเต็มดวงมองเห็นได้ในไทย บังมิด 02:30 ถึง 04:13 กึ่งกลางคราส 03:21

27 กรกฎาคม 61 ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 13 ปีoppositionsFOB_edited1

28-29 กรกฎาคม 61 ฝนดาวตก Delta Aquarids จากดาวหาง  Marsden and Kracht จำนวนราว 20 ดวง/ชม.

เดือนสิงหาคม

11 สิงหาคม 61 สุริยุปราคาบางส่วน http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2018Aug11P.GIF

12 สิงหาคม 61 ฝนดาวตกวันแม่ จากดาวหาง Swift-Tuttle จำนวนราว 60 ดวง/ชม.

17 สิงหาคม 61 ดาวศุกร์เข้าตำแหน่มุมร่วมสูงสุดตะวันออก(Greatest Elongation Eastern) สว่างสุด

เดือนกันยายัน

23 กันยายน 61 วันวิษุวัต ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร เมื่อเวลา 08:54  ตามเวลาไทย ถืออเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงสิ้นสุดฤดูร้อนของประเทศในซีกโลกเหนือในเขตอบอุ่น กลางวันยาวเท่ากลางคืนที่เส้นศูนย์สูตร

DRkOdYKWAAA03i2

เดือนตุลาคม

8 ตุลาคม 61 ฝนดาวตก Draconids จากดาวหาง  21P Giacobini-Zinne จำนวนราว 10 ดวง/ชม.

21-22 ตุลาคม 61 ฝนดาวตกกลุ่มดาวนายพราน จากดาวหาง  Halley จำนวนราว 20 ดวง/ชม.

23 ตุลาคม 61 (เฉพาะคนมีกล้องดูดาว) ดาวยูเรนัสใกล้โลก

เดือนพฤศจิกายน

5-6 พฤศจิกายน ฝนดาวตก  Taurids  จากดาวหาง  2004 TG10 จำนวนราว 5-10 ดวง/ชม.

17-18 พฤศจิกายน ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวสิงโต จากดาวหาง Tempel-Tuttle จำนวนราว 15 ดวง/ชม.

เดือนธันวาคม

13-14 ธันวาคม 61 ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวคนคู่ จากดาวเคราะห์น้อย 3200 ฟาเอธอน จำนวนราว 120 ดวง/ชม.

21-22 ธันวาคม 61 ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวหมีเล็ก จากดาวหาง Tuttle จำนวนราว 5-10 ดวง/ชม.

21 ธันวาคม 61 วันเหมายัน ไทยเรียกตะวันอ้อมข้าว ดวงอาทิตย์เอียงไปทางทิศใต้มากที่สุด ณ เวลา 22:23 ตามเวลาไทย เวลากลางคืนยาวที่สุดในรอบปี เป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวสิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงของประเทศในซีกโลกเหนือที่อยู่ในเขตอบอุ่น

DRkOa_fXcAEJvCB

อ้างอิง http://www.seasky.org/astronomy/astronomy-calendar-2018.html