สรุปเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ในปี 2560

 • 3 มกราคม ฝนดาวตกควอดแดรนต์ เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 02:00
 • 4 มกราคม โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี 2560 ที่ระยะ 147,100,998 กม. ณ เวลา 21:17 ตามเวลาไทย45p-dec-23-jose-chambo
 • 11 กุมภาพันธ์ ดาวหาง 45p/HMP โคจรผ่านโลก ในระยะ 12.39 ล้าน กม. ดาวหางดวงนี้มีคาบการโคจรผ่านโลกเราทุกๆ 5.25 ปี โดยครั้งล่าสุดที่มันได้โคจรผ่านโลกเราไปคือในวันที่ 15 สิงหาคม 2011 ที่ระยะ 8.98 ล้านกิโลเมตรddwdwd
 • 26 กุมภาพันธ์ สุริยุปราคาแบบวงแหวน (เกิดจากการที่ดวงจันทร์อยู่ห่างโลก ไม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้หมดทำให้ส่วนที่เหลือขอบดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นรูปวงแหวน) มองเห็นได้ในอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปกซิฟิคทางตอนใต้ ต่อเนื่องไปยังทวีปแอฟริกาตอนใต้
 • 20 มีนาคม วสันตวิษุวัต  ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สตูรเวลา 17:28 ตามเวลาไทย
  1483036965708
 • 29 มีนาคม ดวงจันทร์ ดาวพุธ  และดาวอังคาร ปรากฏทำมุมเป็นรูป 3 เหลี่ยม หลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า โดยมีดาวอังคารเป็นยอดของสามเหลี่ยมและมีดวงจันทร์กับดาวพุธเป็นฐานซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดไม่บ่อย
 • 7 เมษายน ดาวพฤหัสสว่างที่สุดในรอบปี เนื่องจากมันโคจรเข้าใกล้โลกของเรามากที่สุดวันนี้1483036992576
 • 10 เมษายน ก่อนวันปีใหม่ไทย เราจะได้พบเห็นดวงจันทร์ของเรากับดาวพฤหัสเรียงตัวคู่กันส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า โดยสามารถสังเกตเห็นได้ทางทิศตะวันออกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
 • 21-22 เมษายน ฝนดาวตกในกลุ่มดาวพิณ เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 22:00
 • 5-6 พฤษภาคม ฝนดาวตกในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (อีต้า) เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 02:00
 • 21 มิถุนายน ครีษมายัน (summer solstice) กลางวันยาวที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์เอียงไปทางทิศเหนือมากที่สุดในรอบปี เวลา 11:24 ตามเวลาไทย
 • 4 กรกฏาคม โลกออกห่างดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี 2560 ที่ระยะ 152,092,504 กม. ณ เวลา 03:11 ตามเวลาไทย
 • 29-31 กรกฏาคม ฝนดาวตกคนแบกหม้อน้ำใต้ (เดลตา) เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 21:00
 • 8 สิงหาคม จันทรุปราคาบางส่วน เห็นได้ในไทยช่วงเที่ยงคืน ทางทิศใต้ของดวงจันทร์จะถูกเงามืดของโลกบังระหว่าง 00.23 – 02.18
 • 12-13 สิงหาคม ฝนดาวตกวันแม่ (เพอร์ซิอิดนส์) เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 22:30 path-760
 • 21 สิงหาคม สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ในสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 38 ปี แต่ฝั่งไทยไม่เห็น (บังเต็มดวงตอน 03:01 กลางคืนก่อนรุ่งสางในไทย)
 • 23 กันยายน ศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สตูรเวลา 03:02 ตามเวลาไทยsaturn
 • 15 ตุลาคม ดาวเสาร์หันวงแหวนเอียงทำมุมเข้าหาโลกมาที่สุดนับแต่ปี 2546
 • 20-22 ตุลาคม ฝนดาวตกนายพราน เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 22:30 1483037018731
 • 13 พฤศจิกายน ดาวศุกร์และดาวพฤหัสชิดกันในระยะห่างกันเพียง 18 ลิปดา (หน่วยวัดระยะความห่างของดาวสองดวงจากมุมมองของผู้สังเกต) หรือก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์เรา 
 • 17-18 พฤศจิกายน ฝนดาวตกสิงโต (เลโอนิดส์) เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 00:30
 • 13-14 ธันวาคม ฝนดาวตกคนคู่ (เจมินิดส์) เห็นได้ในไทยช่วงหลัง 20:00fdt
 • 21 ธันวาคม เหมายัน กลางคืนยาวที่สุดในรอบปี (วันตะวันอ้อมข้าวในภาษาไทย) ดวงอาทิตย์เอียงไปทางทิศเหนือมากที่สุดในรอบปี เวลา  23:28 ตามเวลาไทย

เรียบเรียงโดย @MrVop