08:45 เช้าวันเสาร์ที่ 20 ต.ค.61 นี้ตามเวลาในประเทศไทย ยานอวกาศ “BepiColombo” จะออกเดินทางสู่ดาวพุธโดยจรวด Ariane 5 จากฐานปล่อยหมายเลข ELA-3 เมือง Kourou เฟรนช์เกียนา จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส บนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้

“BepiColombo” เป็นยานสำรวจ 3 โมดูลที่เป็นผลงานร่วมของญี่ปุ่นและยุโรป โดยยานโมดูลแรกคือ MTM (Mercury Transfer Module) ทำหน้าที่เป็นตัวขับดันจากโลกไปถึงดาวพุธ ยาน 2 โมดูลที่เหลือได้แก่ MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) ขององค์การอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ติดตั้งอุปกรณ์จำนวน 5 ชิ้นของยาน MMO ทำหน้าที่สำรวจสนามแม่เหล็กตามแนวขั้วดาวพุธ และ MPO (Mercury Planetary Orbiter) ขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ติดตั้งอุปกรณ์จำนวน 11 ชิ้นที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพพื้นผิว วัดความสูง สำรวจบรรยากาศของดาวพุธ (จริงๆจะมียานเล็กๆอีกลำ ชื่อ MSE  (Mercury Surface Element) ทำหน้าลงไปวิ่งบนผิวดาวพุธ แต่ยกเลิกไปเพราะงบปะมาณมีจำกัด)

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินดวงเล็กที่สุด โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะใกล้ที่สุด มีบรรยากาศเบาบางมาก และมีสนามแม่เหล็กเหมือนโลก อุปกรณ์ของยาน “BepiColombo” ต้องพบกับความร้อนไม่ต่ำกว่า 350°C แต่ไม่เป็นปัญหาเพราะทีมงานได้เตรียมเกราะกันความร้อนไว้หลายชั้นและหลายระบบเพื่อให้ ของยาน MPO และ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

และเนื่องจากดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงมาก ยาน  “BepiColombo” จึงต้องอาศัยแรงเหวี่ยงแบบสลิงช็อตของดาวเคราะห์ต่างๆเป็นตัวช่วย โดยจะมีการบินผ่านหรือ Flyby โลกเรา 1 รอบ ดาวศุกร์ 2 รอบ และดาวพุธอีก 6 รอบ ตามกำหนดการดังนี้

  • ผ่านโลกวันที่ 20 เม.ย. 2020
  • ผ่านดาวศุกร์ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ต.ค. 2020
  • ผ่านดาวศุกร์ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ส.ค. 2021
  • ผ่านดาวพุธครั้งที่ 1 วันที่ 21 ต.ค. 2021
  • ผ่านดาวพุธครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิ.ย. 2022
  • ผ่านดาวพุธครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิ.ย. 2023
  • ผ่านดาวพุธครั้งที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 2024
  • ผ่านดาวพุธครั้งที่ 5 วันที่ 2 ธ.ค. 2024
  • ผ่านดาวพุธครั้งที่ 6 วันที่ 6 ม.ค.2025

และในที่สุดวันที่ 5 ธ.ค. 2025  “BepiColombo” ก็จะมีความเร็วพอที่จะบินเข้าประกบและทำ Inertion เข้าวงโคจรรอบดาวพุธ ขั้นตอนนี้ยาน MTM ก็จะหมดหน้าที่แยกตัวออกไป (ดูภาพประกอบ เส้นสีม่วงคือยาน  “BepiColombo” เส้นสีเทาคือโลก สีฟ้าคือดาวศุกร์ สีเขียวคือดาวพุธ จุดตรงกลางภาพคือดวงอาทิตย์)

ก็ได้แต่หวังให้ยานทำงานราบรื่นและรอฟังข่าวดีในอีก 7 ปีข้างหน้า

เรียบเรียงโดย @MrVop