ครั้งแรกของยานอวกาศลำแรกที่จะเข้าใกล้ดาวพฤหัสที่สุด จะเกิดขึ้นคืนนี้

jn

19:51 ของวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ยานอวกาศจูโน จะโคจรเข้าประชิดยอดเมฆของดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะที่ระยะ 4,000 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นการโคจรครบรอบที่ 1/37 นับตั้งแต่ยานจูโนไปถึงดาวพฤหัสเมื่อ 5 กรกฏาคม 2559 ตามเวลาไทย

(ภาพจำลองด้านบนมาจากโปรแกรม Nasa’eye เมื่อเวลา 14:30 วันเดียวกันนี้เมื่อยานจูโนอยู่ที่ระยะห่าง 444,423 กิโลเมตร)

ครั้งนี้ยานจูโนจะเปิดอุปกรณ์ทุกชิ้นพื่อบันทึกภาพและข้อมูลต่างๆจากดาวพฤหัสให้มากที่สุด เพราะเมื่อครั้งที่เข้าประชิดดาวพฤหัสในวันแรกที่มาถึงนั้นเพื่อลดความเสียหายจากการชะลอความเร็วเพื่อเข้ามุม insertion นาซาได้สั่งปิดอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ คืนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ยานจะได้ถ่ายภาพ บันทึกเสีงและตรวจวัดระดับรังสีรวมทั้งระดับสนามแม่เหล็กและข้อมูลอื่นๆอีกเมื่อเข้าใกล้ชนิดเฉียดปลายจมูกกับประธานแห่งดาวเคราะห์ดวงนี้

ceecec

ผลการสำรวจรวมทั้งภาพถ่ายในคืนนี้ นาซาจะรวบรวมแล้วส่งมาให้ทราบในลำดับถัดไป

ที่มา http://www.space.com/33861-juno-first-up-close-look-jupiter-saturday.html
เรียบเรียงโดย @MrVop