ภัยธรรมชาติชนิดเดียวที่ยังหาทางทำนายการเกิดที่แน่นอนของมันไม่ได้ สร้างความกังวลให้มนุษย์เสมอมา

มนุษย์หาทางทำนายการเกิดแผ่นดินไหวมายาวนานตั้งแต่อดีตนับย้อนหลังไปหลายพันปีจนถึงยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ไม่มีหนทางทำนายแผ่นดินไหวที่แม่นยำ ไม่ว่าวิธีการใด 

พฤติกรรมของสัตว์ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่มีการอ้างถึงมากมายในหลายๆแหล่งว่าสัตว์ต่างๆมีอาการผิดปกติก่อนการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่อาการกระวนกระวาย พยายามหลบหนีจากที่คุมขัง ฝูงสัตว์พากันอพยพ  ฯลฯ แตกต่างกันไปแต่ละเหตุการณ์

แต่มันไม่แน่นอน ไม่อาจเอามาใช้เป็นสัญญาณเตือนมาตรฐานได้ บ่อยครั้งที่สัตว์หรือฝูงสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆ แต่จนแล้วจนรอดเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ในทางวิชาการ การที่สัตว์สามารถสัมผัสคลื่น P-Wave ได้และพยายามหลบหนีก่อนแผ่นดินไหวนั้นเป็นเรื่องไม่แปลก เพราะญี่ปุ่นก็ใช้คลื่นนี้ในการหยุดระบบรถรางต่างๆก่อนคลื่นแผ่นดินไหว Surface Wave ที่เป็นคลื่นทำลายล้างจะเกิดตามมา

แต่นั่นก็เป็นเวลาไม่กี่วินาที อย่างมากก็เป็นนาที ไม่เพียงพอต่อการใช้รับมือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เราต้องการรู้ล่วงหน้าเป็นเวลานานกว่านั้น อย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจึงเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับสึนามิ ที่เรารู้ว่าจะเกิดสึนามิก็เพราะมีแผ่นดินไหวก่อนแล้วหลังจากนั้นทุ่น DART ในทะเลส่งสัญญาณออกมาจากการพบค่าระดับน้ำที่ผิดปกติ หรือสำหรับพายุหมุนเขตร้อนนั่นเรารู้ล่วงหน้าเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์

สำหรับแผ่นดินไหว เราก็อยากรู้เรื่องสำคัญ 3 ประการคือ สถานที่จะเกิด เวลาที่จะเกิด และขนาดที่จะเกิด ล่วงหน้าเป็นเวลานานพอสมควร  เพื่อจะมีเวลาอพยพ และถ้าสัตว์ช่วยได้ มันก็ต้องบอกเราได้ล่วงหน้านอกจากจะเป็นระยะเวลานานพอ และต้องบอกให้ได้แน่นอนทุกครั้งด้วย  แต่หากพฤติกรรมพวกนี้เกิดบ้างไม่เกิดบ้าง ไม่แน่นอน หรือเกิดพฤติกรรมแล้วแต่กลับไม่มีแผ่นดินไหวตามมา มันก็เชื่อถือไม่ได้

ดังนั้น อ้างอิง USGS และสถาบันมาตรฐานสากลต่างๆ  ” ณ วันนี้  พฤติกรรมของสัตว์ ยังใช้ทำนายแผ่นดินไหว ไม่ได้”

อ้างอิง http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/animal_eqs.php
เรียบเรียงโดย @MrVop