เหงื่อของมนุษย์นั้นสามารถบอกอะไรได้มากกว่าที่คิด เพราะเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Stanford ได้ออกแบบอุปกรณ์สำหรับติดบนผิวหนังที่สามารถตรวจวัดปริมาณของฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) หรือที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนแห่งความเครียด ซึ่งการที่เราสามารถตรวจวัดปริมาณของฮอร์โมนชนิดนี้ได้นั้นจะช่วยให้เราสามารถบริหารความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปกติแล้วในการตรวจวัดปริมาณของคอร์ติซอลสามารถทำได้ยาก เพราะจำเป็นต้องนำตัวอย่างปัสสาวะมาทำการแยกสารประกอบเพื่อหาคอร์ติซอล แต่ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบขี้นจากมหาวิทยาลัย Stanford อย่างเซนเซอร์ขนาดเล็กที่สามารถติดอยู่บนผิวหนังทำให้สามารถตรวจวัดปริมาณคอร์ติซอลได้อย่างแม่นยำและง่ายจากเหงื่อ ซึ่งในเหงื่อของมนุษย์นั้นจะมีคอร์ติซอลเป็นส่วนประกอบอยู่เช่นเดียวกับปัสสาวะ ทำให้อุปกรณ์ตรวจวัดชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรวจจับกับคอร์ติซอลในเหงื่อโดยเฉพาะ ซึ่งจากการทดลองใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการตรวจวัดปริมาณคอร์ติซอลแล้วเปรียบเทียบผลกับการวัดด้วยวิธีการปกติ พบว่าวิธีการทั้งสองให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน

แม้ว่าในตอนนี้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาจะสามารถทำงานได้ดีตามที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ออกแบบต้องการ แต่ในอนาคตทีมนักวิทยาศาสตร์ยังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาให้สามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่จะไม่สามารถวัดคอร์ติซอลได้หากอุปกรณ์ดูดซึมเหงื่อเอาไว้มากเกินไปให้ได้

ที่มา sciencedaily.com
เครดิตภาพ news.stanford.edu
เรียบเรียงโดย @MrVop