ดวงอาทิตย์เกิดการลุกจ้าระดับ X9.3 เมื่อ 6 ก.ย.60 ที่ผ่านมา

การลุกจ้า หรือ Solar Flare เป็นกิจกรรมปกติของดวงอาทิตย์ แยกขนาดได้หลายระดับเรียกว่า Class ได้แก่ B,C,M และ X ตามลำดับโดยแต่ละ Class ยังแยกระดับย่อยได้อีกจาก 1-9 ยกเว้น Class สุดท้ายคือ Class X จะไม่จำกัดตัวเลข หมายถึงมากกว่า 9 ไปถึงเท่าไรก็ได้ โดยการเพิ่มของตัวเลข 1 ระดับคือความรุนแรงเพิ่มขึ้น 2 เท่า

การลุกจ้าแต่ละครั้งจะมีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแทบทุกย่านความถี่ ตั้งแต่ความถี่ที่ต่ำกว่าย่านแสงที่มนุษย์มองเห็น ไปจนถึงย่านที่สูงกว่าเช่น UV รังสีเอ็กซ์ แกมมา

รังสีในย่านอันตรายคือตั้งแต่ UV ขึ้นไปจะถูกบรรยากาศของโลกปิดปั้นเอาไว้ พวกเราจึงไม่ได้รับอันตรายจากการลุกจ้า แต่มันส่งผลการระบบโทรคมนาคมตั้งแต่ดาวเทียมไปจนถึงสายโทรเลข (สมัยนี้ไม่มีแล้ว) บนผิวโลก โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุภาคพื้นดิน ความถึงปิดกันสัญญาณเรดาร์และ GPS ถือเป็นการรบกวนการติดต่อสื่อสารหรือที่เรียกว่า  Blackout

การลุกจ้าในระดับ B และ  C นั้นไม่ค่อยส่งผลต่อการสื่อสารบนพื้นโลกเนื่องจากเบาเกินไป แต่หากมีการลุกจ้าระดับ M ก็อาจเกิด  Blackout  บริเวณใกล้ขั้วโลก และในระดับหรือ Class X การ Blackout  สามารถเกิดขึ้น ณ ที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้

เมื่อวานนี้ (6 ก.ย.60) เวลา 16:10 ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดการลุกจ้าขนาด X2.2 จากจุดดำหมายเลข  AR 2673 บนดวงอาทิตย์ และต่อมาในเวลา 19:02 ก็เกิดการลุกจ้า หรือ Solar Flare ขึ้นอีกครั้ง จากจุดดำหมายเลขเดียวกัน โดยครั้งนี้ถือว่าใหญ่สุดในรอบวัฏจักรสุริยะปัจจุบัน นั่นคือขนาด X9.3

ผลจากการลุกจ้าดังกล่าว ได้ทางระบบเตือนภัยได้ระบุพื้นที่ๆจะเกิด Blackout กับการสื่อสารในระบบคลื่นสั้นหรือ Short wave ตามภาพนี้  รายละเอียดของความเสียหายอาจมีรายงานแยกตามประเทศต่างๆต่อไป

การลุกจ้าครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงขาลงของวัฏจักรสุริยะปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเนื่องจากในช่วงนี้ ปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์จะน้อยมาก ปรากฏการร์นี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่นักดาราศาสตร์จะต้องหาคำตอบกันต่อไป

อ้างอิง https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/two-significant-solar-flares-imaged-by-nasas-sdo
เรียบเรียงโดย @MrVop