ยีราฟเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่หรือ แต่ก็มีบางครั้งที่เราพบเห็นมัน “กินกระดูก”

ภาพยีราฟคาปหัวกระโลกอิมพาลาด้านบนอาจดูไม่คุ้นตา แต่ยีราฟมีพฤติกรรมในการกินกระดูกสัตว์จริงๆ

ยีราฟเป็นสัตว์ทุ่งหญ้าที่กินพืช ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ ยีราฟกินได้ตั้งแต่หญ้าบนพื้นไปจนถึงและพุ่มไม้สูงๆที่สัตว์สี่เท้ากินพืชชนิดอื่นแถบนั้นไม่มีปัญญากิน แถมมีลิ้นที่ยื่นออกมายาวได้เกินฟุตครึ่งและทนทานต่อหนามแหลมของกิ่งและพุ่มไม้ในถิ่นที่อยู่เกือบทุกชนิด

แต่บางครั้ง ยีราฟก็กินกระดูกสัตว์ที่ตายไปแล้ว

พฤติกรรมการกินกระดูกของยีราฟ เรียกว่า “osteophagy” [ดูคลิป] จะเกิดขึ้นเมื่อยีราฟรู้สึกต้องการแร่ธาตุจำเป็นบางชนิด สำหรับสัตว์บกที่สูงที่สุดในโลกแบบยีราฟนั้น แคลเซียมและฟอสฟอรัสจำเป็นกับร่างกายโดยเฉพาะโครงกระดูกของมันมาก และแร่ธาตุ 2 อย่างนี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในซากกระดูกสัตว์ที่พบได้เกลื่อนอยู่ในถิ่นที่อยู่ของมันจากการล่าของสัตว์กินเนื้ออื่นๆ

ยีราฟยังเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษมากมาย มันล่าและฆ่าสิงโตหากพบโอกาส [ดูคลิป] เพื่อลดจำนวนสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อพรรคพวกตัวเองลง มันมีหัวใจขนาดใหญ่มาก หนักถึง 10 กิโลกรัม เพื่อปั๊มเลือกขึ้นไให้ถึงสมองที่อยู่สูงจากพื้นดินมาก รวมทั้งมีระบบไหลเวียนเลือดแบบพิเศษที่เรียกว่า Rete mirabile ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปเวลายีราฟก้มหัวกินอะไรบนพื้น

ดูภาพยีราฟกระดูกคาปากด้านล่างช่างไม่ต่างกับแวมไพร์เลยทีเดียว cvy0e69umaaokaf

อ้างอิง http://www.iflscience.com/plants-and-animals/why-giraffe-gnawing-impala-skull/
http://wildlifeact.com/blog/why-do-giraffe-chew-bones/

เรียบเรียงโดย @MrVop