ที่ผ่านมาๆ การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบ จะทำโดยนำข้อมูลการหรี่แสงของดาวฤกษ์เป้าหมายมาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นบุคคลหรือเป็นทีม แต่ล่าสุด ผลงานการค้นพบระบบดาวเคราะห์ 5 ดวงของระบบดาว K2-138 ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยคอร์แนล เป็นผลงานของ “ฝูงชนบนเน็ต” หรือ  Crowdsourcing ผ่านโครงการ Exoplanet Explorers ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วยวิธีการนี้

ข้อมูลการหรี่แสงของดาวฤกษ์กว่า 287,309 ดวงในโครงการ K2 ที่ส่องพบและเก็บค่ามานานกว่า 3 ปี จำเป็นต้องมีการนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่าการหรี่แสงของดาวฤกษ์ดวงใดบ้างที่เป็นไปเพราะมีดาวเคราะห์บริวารเคลื่อนผ่านหน้า (ทรานสิท) จึงมีการนำปริมาณข้อมูลมหาศาสนี้กระจายออกไปเพื่อให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกจำนวนหลายพัน ซึ่งนับว่าเป็ฯ “ฝูงชนบนเน็ต” หรือ  Crowdsourcing  ช่วยกันวิเคราะห์ และในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จ เริ่มพบระบบดาวต่างๆโดยมี K2-138 ประเดิมเป็นระบบแรก

K2-138 เป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างปานกลาง (V = 12.2, K = 10.3) ชนิด K ในแถบลำดับหลัก พบว่ามีดาวบริวาร 5 ดวงมีขนาดตั้งแต่ 1.6 ถึง 3.3 เท่าของรัศมีโลก โคจรรอบดาวดาวฤกษ์ดวงนี้ในคาบ 2.35 วัน 3.56 วัน 5.40 วัน 8.26 วันและ 12.76 วัน ตามลำดับ และมีอุหภูมิผิวดาวค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 426°C-982°C

อ้างอิง https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7037
เรียบเรียงโดย @MrVop