หนูเป็นสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) ที่กินอาหารได้หลากหลายประเภท แต่จะชอบอาหารประเภท เมล็ดพืชมากที่สุด รวมทั้งตัวมันเป็นอันดับล่างๆของห่วงโซ่อาหาร ตัวมันเป็นเหยื่อของสัตว์ต่างๆมากมาย เช่น งู นกเค้าแมว กิ้งก่า หมาจิ้งจอก แมวฯลฯ

หนูไม่ใช่สัตว์นักล่า ไม่มีนิสัยไล่ล่าสัตว์ใดๆ ในบัานสกปรกที่มีแมลงสาบอยู่คู่กับหนู ก็ไม่ต้องห่วงว่าหนูจะไปกินหรือไปฆ่าแมลงสาบให้เรา  พวกมันต่างคนต่างอยู่ คุ้ยกินเศษอาหารสบายกว่าเยอะ

แต่นิสัยล่าและฆ่ายังฝังลึกอยู่ในสมองหนู ซึ่งอาจเป็นวิธีการของมันที่สูญหายไปในสายวิวัฒนาการ

Ivan de Araujo และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเยลค้นพบศูนย์รวมประสาท 2 ชุดในสมองส่วน Amygdala ของหนูที่ทำงานสอดรับกันในการทำหน้าที่เป็นนักล่าของมัน ส่วนหนึ่งทำหน้าที่ไล่ล่าติดตามเป้าหมาย อีกส่วนบงการกล้ามเนื้อขากรรไกรของมันให้กัด ซึ่งหากกระตุ้นประสาท 2 ชุดให้ทำงาน หนูจะกลายมาเป็นสัตว์นักล่าอีกครั้ง

ขั้นตอนคือใช้เลเซอร์กระตุ้นสมองส่วน Amygdala ของหนูเป้าหมาย เมื่อได้รับการกระตุ้น หนูจะตรงเข้าทำร้ายป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม

จากคลิปการทดลองของ Ivan de Araujo  จะพบว่าหนูในสภาพปกติจะอยู่ในตู้ทดลองร่วมกับจิ้งหรีดโดยไม่สนใจกัน แต่เมื่อกระตุ้นสมองหนูด้วยเลเซอร์ มันจะตรงเข้าจับและกัดจิ้งหรีดทันที

เมื่อทีมงานเปลี่ยนเป้าหมายจากจิ้งหรีดเป็นสิ่งของ หนูก็ยังเข้าไปฝังเขี้ยวใส่สิ่งของตรงหน้าโดยไม่ได้สนใจว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่หรือทำไปทำไม

และเมื่อทีมงานกระตุ้นประสาทไม่ครบ 2 ส่วน พฤติกรรมนักล่าของหนูจะขาดๆเกินๆ เช่นหากไม่กระตุ้นส่วนที่บังคับการกัด หนูจะไล่ล่าเป้าหมายแล้วจับเอาไว้เฉยๆไม่กัด หรือหากกระตุ้นส่วนที่บังคับการกัดเพียงส่วนเดียว หนูจะหมดความสามารถในการไล่ล่า คือจะเดินวนไปวนมานานมากกว่าจะพบว่าตะวเองต้องไปกัดอะไร

 

ถือเป็นความก้าวหน้าที่แอบน่ากลัวนิดๆ หากฝังระบบบังคับไร้สายไว้ในสมองของตัวอะไรที่อันตรายกว่าหนู
เรียบเรียงโดย @MrVop

https://www.newscientist.com/article/2117842-mice-turn-into-killers-when-brain-circuit-is-triggered-by-laser