Wi-Fi Alliance ผู้กำหนดมาตรฐานของ Wi-Fi เปลี่ยนวิธีการเรียกมาตรฐาน Wi-Fi รุ่นต่างๆใหม่ เดิมทีเดียวการเรียกชื่อมาตรฐาน Wi-Fi รุ่นต่างๆค่อนข้างจดจำได้ยาก เช่น 802.11b, 802.11a, 802.11n ฯลฯ

ในปีหน้าทาง Wi-Fi Alliance กำหนดจะออกมาตรฐานรุ่นใหม่คือ 802.11ax จึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “Wi-Fi 6”

Edgar Figueroa ประธานของ Wi-Fi Alliance กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่ผู้ใช้ Wi-Fi ต้องจดจำชื่อเรียกทางเทคนิคในการระบุรุ่นของ Wi-Fi ที่ตนเองใช้ ทาง Wi-Fi Alliance มีความยินดีที่จะแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกมาตรฐาน Wi-Fi เป็นแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจและจดจำได้ว่ารุ่นไหนเก่าและรุ่นไหนใหม่กว่ากัน…”

มาดูกันว่ามาตรฐานแต่ละรุ่นของ Wi-Fi จะเปลี่ยนชื่อเรียกอย่างไร

  • Wi-Fi 1 – 802.11b (1999)
  • Wi-Fi 2 – 802.11a (1999)
  • Wi-Fi 3 – 802.11g (2003)
  • Wi-Fi 4 – 802.11n (2009)
  • Wi-Fi 5 – 802.11ac (2014)
  • Wi-Fi 6 – 802.11ax (2018)

จะเห็นได้ว่าการเรียกชื่อรุ่นมาตรฐาน Wi-Fi แบบใหม่จะทำให้ผู้ใช้จดจำได้ง่ายว่าเทคโนโลยีใดเก่าใหม่กว่ากัน

มาตรฐาน Wi-Fi 6 ที่กำลังจะออก เป็นการเน้นด้านความเร็วของการรับส่งข้อมูล มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณจำนวนมาก และกินพลังงานต่ำลง โดยจะส่งข้อมูลได้เร็วถึง 11 Gbps สำหรับการส่งผ่าน 3 อุปกรณ์หรือมากกว่า อุปกรณ์ที่สนับสนุนมาตรฐานนี้คาดว่าจะออกจำหน่ายในปี 2019

รวบรวมโดย Jimmy