แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 14-15 เม.ย 59 ในญี่ปุ่นมีที่มาที่ไปอย่างไร

แผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ มุดเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซียในอัตราความเร็ว 5 ซม./ปี โดยได้รับอิทธิพลมาจากแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกอีกที ก่อให้เกิดการสะสมตัวของแรงเครียดจนก่อให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่มีจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมโตะ 3 ครั้งในช่วงระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2016.04.15.16.25.AftershockMags_vs_time

  • แผ่นดินไหวนำ (Foreshock)  ขนาด 6.1 Mw ลึก 21 กม.  หรือ 6.4 Mj  ลึก 10 กม. เมื่อเวลา 19:26 วันที่ 14 เมษายน 2559 ตามเวลาในประเทศไทย
  • แผ่นดินไหวนำ (Foreshock)  ขนาด 6.0 Mw ลึก 21 กม. หรือ 6.4 Mj  ลึก 10 กม. เมื่อเวลา 22:03 วันที่ 14 เมษายน 2559 ตามเวลาในประเทศไทย
  • แผ่นดินไหวหลัก (Mainshock) ขนาด 7.0 Mw ลึก 10 กม.  หรือ 7.1 Mj  ลึก 10 กม. เมื่อเวลา 23:25 วันที่ 14 เมษายน 2559 ตามเวลาในประเทศไทย
  • หลังจากนั้นมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาเป็นจำนวนมาก (อาฟเตอร์ช็อคจะต้องมีขนาดเล็กกว่าเมนช็อต 1.0 ขึ้นไป หรือ 1.2 ตามกฏของบาธเดิม)

** ขนาดของแผ่นดินไหวที่วัดโดยมาตราโมเมนต์ (Mw)  ในที่นี้อ้างอิงตามหน่วยงาน Geofon เยอรมัน
*** ขนาดของแผ่นดินไหวที่วัดโดยมาตราโมเมนต์ (Mw) จะไม่เทากับที่วัดโดยมาตราริกเตอร์ดัดแปลงของอุตุนิยมญี่ปุ่น (Mj)

strikeslip

การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนเป็นแบบแนวระนาบชนิดเลื่อนขวา หรือ Right-lateral strike slip ดังมีภาพถ่ายทางอากาศถึงรอยเลื่อนจริงในภายหลัง CgP6iUDVIAEFfrX

คลื่นแผ่นดินไหวชนิดต่างๆใช้เวลาเดินทางไปถึงสถานีวัดแผ่นดินไหว UPOR ในพอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐฯ ที่อยู่ห่างออกไป 8,587 ก.ม. ตามเวลาดังนี้

PortlandOregon

  • คลื่น P (คลื่นแรกสุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวทุกครั้ง) ใช้เวลา 11 นาที 56 วินาที
  • คลื่น PP (คลื่น P ที่สะท้อนจากจุดไฮโปเซ็นเตอร์ขึ้นไปที่จุดอิพิเซ็นเตอร์แล้วจึงเดินทางต่อ) ใช้เวลา 11 นาที 50 วินาที
  • คลื่น S  (คลื่นชนิดที่ 2 ที่เดินทางออกจากจุดไฮโปเซ็นเตอร์ คลื่นชนิดนี้จะไม่ทะลุผ่านแกนโลก)  ใช้เวลา 21 นาที 48 วินาที

ตำแหน่งของจุดอิพิเซ็นเตอร์หรือจุดเหนือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้ง Foreshock Mainshock และ Aftershock จะเกาะกลุ่มกันไม่เกินความกว้าง 20 ก.ม. ตามรูปด้านล่าง

2016.04.15.16.25.DistAlongStrike1_vs_time

บทความนี้มีศัพท์เทนนิคค่อนข้างมาก หากท่านใดต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ทวิตเตอร์ @MrVop