ข้อมูลเบื้องลึกแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ ช่วงเย็นวันที่ 13 พ.ย.59

เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งคร่อมอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ 2 แผ่นทีมุดตัวเข้าหากัน นั่นคือแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก และเปลือกโลกยูเรเซียอินโด-ออสเตรเลีย  โดยเปลือกโลกแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวในลักษณะมุดลงล่างหรือ Subduction เข้าไปใต้แผ่นโลกอินโด-ออสเตรเลียในอัตราความเร็ว 39 มม./ปี  การมุดตัวนี้เกี่ยวพันไปถึงกลุ่มรอยเลื่อนแนวระดับชนิดเลื่อนไปทางขวา (Right Lateral Strike-slip Fault) จำนวนหลายรอยเลื่อน ที่พาดตามแนวจากตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นที่ร่องลึก Hikurangi Trench ไปทางตะวันตกเฉียงใต้สุดปลายอีกด้านหนึ่งของรอยเลื่อน Alpine เข้าสู่ร่องลึก Puysegur Trench ในทะเล Tasmancrosssection

จุดไฮโปเซนเตอร์ (hypocenter) หรือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก ลึกลงไปใต้ดิน 23 กม. โดยแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกเป็นแผ่นเปลือกโลกสมุทรจึงมีความบางแต่หนาแน่นกว่าจึงเป็นฝ่ายมุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกทวีปซึ่งก็คือแผ่นเปลือกโลกยอินโด-ออสเตรเลีย แนวรอยต่อของการมุดตัวแดงในรูปกลาง

แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ครั้งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดนับจากครั้งที่ไหว 7.8 เช่นเดียวกันที่อ่าว Hawke’s Bay ทางตะวันออกของเกาะเหนือเมื่อ 3 ก.พ. 1931 โดยภาพด้านล่างแสดงแผ่นดินไหวคร้้งสำคัญๆและแผ่นดินไหวแมกนิจูดตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไปนับจากปี 1970 แยกสีตามความลึก

1931

แผ่นดินไหว M.7.8 ครั้งนี้มีแอมปริจูดน้อยกว่าครั้งที่เกิด M6.1 เมื่อ 21 ก.พ. 2011 ถึง 50 เท่า แต่กลับก่ให้เกิดความสูญเสียน้อยกว่ามากเนื่องจากอิพิเซ็นเตอร์ (epicenter) หรือจุดเหนือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่ได้อยู่กลางชุมชน

เรียบเรียงโดย @MrVop