ดาวอังคาร เมื่อเราพูดถึงดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้เรามักเปรียบว่ามันเป็นเสมือนโลกใบที่สองของเราในอนาคต เพราะนานาประเทศต่างต้องการเดินทางไปตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ดวงนี้ แต่มันจะไม่มีทางสำเร็จขึ้นมาได้เลยหากเรายังไม่สามารถจัดการกับปัญหาพื้นฐานของดาวแดงที่เหมือนผู้ป่วยหนัก

ดาวอังคารมีบรรยากาศคาร์บอนได้อ๊อกไซด์ที่เบาบาง ไร้อ๊อกซิเจน มีอุณหภูมิที่หนาวเหน็บ ดินปนอ็อกไซด์ของเหล็กที่ไม่สามารถปลูกพืชใดๆได้ และที่สาหัสอีกเรื่องหนึ่งคือดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กที่คอยปกป้องเราจากอนุภาครุนแรงที่มากับลมสุริยะและรังสีคอสมิค

ประการหลังสุดนี้ ทางนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ได้เสนอแนวคิดย้อนกลับ คือหากเราต้องการจะปรับสภาพดาวอังคารเพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย สิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำให้ดาวอังคารกลับมามีสนามแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งก่อน สนามแม่เหล็กจะเป็นตัวปกป้องชั้นบรรยากาศรวมทั้งทุกชีวิตที่จะไปตั้งรกรากที่นั้น

สนามแม่เหล็กของโลกเรานั้นเกิดจากการหมุนวนสวนทางกันของโลหะเหลวที่แกนโลก แต่เราเจาะลงไปในแกนของดาวอังคารไม่ไหว เราต้องหาทางอื่น

การสร้างสนามแม่เหล็กจำลองเพื่อปกป้องดาวอังคารขึ้นมานั้น นักวิทยาศาสตร์มองหาแนวทางที่จะทำได้ ก็คือการสร้างเครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ในลักษณะของยานอวกาศโดยให้โคจรอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะระหว่างดวงอาทิตย์และดวงอังคาร ซึ่งเรียกว่าตำแหน่ง L1 (จุดลากรานจ์ที่ 1) ซึ่งเป็นจุดสมดุลแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวอังคารกับดวงอาทิตย์ ทำให้วัตถุที่อยู่บริเวณนี้สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆกับดาวอังคารได้โดยไม่ต้องใช้แรงขับดันจากเครื่องยนต์ และ ณ ตำแหน่งนี้ ลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ที่จะเดินทางไปยังดาวอังคารก็จะต้องผ่านสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณนี้ก่อน เมื่ออนุภาคมีประจุจากลมสุริยะปะทะสนามแม่เหล็กจำลองก็จะแหวกเป็นทางยาวจนเลยดาวแังคารออกไปเรียกว่า Magnetotail ดาวอังคารซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของโล่พลังแม่เหล็กนี้ก็จะปลอดภัยจากอนุภาคร้ายๆที่จะเข้าไปทำลายชีวิตและบรรยากาศของดาว

เมื่อมีเกราะแม่เหล็กปกป้องดาวแล้ว ทีมงานคาดว่าปริมาณ CO₂ ที่มีอยู่จะทำให้เกิดสภาพเรือนกระจกอ่อนๆ เพิ่มความอบอุ่นให้ผิวดาวขึ้นราว 4°C อาจทำให้น้ำแข็งที่ขั้วดาวอังคารเริ่มละลาย สภาพชีวิตก็อาจเริ่มต้นพัฒนาขึ้นมาได้

นี่เป็นโครงการใหญ่ ใช้เงินลงทุนมหาศาล ก็ต้องดูว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนและจะดึงนานาชาติมาร่วมลงทุนได้ไหม

ที่มา http://www.iflscience.com/space/artificial-magnetic-shield-could-help-in-terraforming-mars/
เรียบเรียงโดย @MrVop