กลุ่มเด็กนักเรียน 4 คนอาศัยอยู่ในระบบปิด จำลองแบบการมีชีวิตบนดวงจันทร์ นานถึง 200 วัน

อาสาสมัครนักเรียนชาวจีนชาย 2 หญิง 2 ที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องทดลองขนาด 160 ตารางเมตรซึ่งสร้างขึ้นเลียนแบบอาณานิคมบนดวงจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2017 นับถึงวานนี้ 26 มกราคม 2018 เป็นเวลาครบ 200 วันพอดี

ห้องทดลองนี้มีชื่อว่า Yuegong-1 เป็นระบบปิดสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการที่เรียกว่า BiSSGenerative Life Support System (BLSS) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเป่ยหางในกรุงปักกิ่ง

ระบบ BLSS จะหมุนเวียนอากาศที่ใช้หายใจ รีไซเคิลน้ำดื่ม น้ำใช้ ผลิตอาหารเพาะปลูกพื้ช จุลินทรีย์ เลี้ยงสัตว์และระบบอื่นๆในตัวเองโดยไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกเลย เพื่อจำลองการใช้ชีวิตของมนุษญ์บนพื้นผิวโลกต่างพิภพเช่นบนดวงจันทร์ หรือผิวดาวอังคารในอนาคต

small-qweqweqw

ทีมเด็กนักเรียนอาสาสมัครทีมนี้เป็นทีมที่ 2 ซึ่งจะออกมาจากระบบนี้แล้วให้ทีมแรกที่เคยเข้าไปอยู่มาแล้ว 60 วัน แตะมือเปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกรอบ โดยรอบนี้ ทีมที่ 1 จะอยู่ยาว 105 วัน รวมทั้งหมดเป็น 60+200+105 เป็น 365 วันเท่ากับความตั้งใจของโครงการ

เด็กทั้ง 4 จะอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะประเมินความเป็นไปได้ในการอยู่อาศัยในระบบ BLSS โดยละเอียดเพื่อนำข้อมูลมาใช้จริงในอนาคต จุดที่เจ้าหน้าที่สนใจคือสภาพทางจิตใจของอาสาสมัครซึ่งก็ผ่านมาได้ด้วยนี้แม้มีเหตุไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 3 ครั้ง

การทดลองครั้งนี้ถือว่าทำลายสถิติการทดลองแบบเดียวกันโดยสหภาพโซเวียดในทศวรรษที่ 70

เรียบเรียงโดย @MrVop