“เดดโซน” แดนมรณะ คือพื้นน้ำบริเวณใดบริเวณหนึ่งในมหาสมุทรที่ไร้ออกซิเจนหรือมีปริมาณออกซิเจนต่ำเกินกว่าจุดที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้

ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science โดย ดร.เดนิส เบรตเบิร์ก และทีมงาน จากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐฯ  ชี้ว่าภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นและกักเก็บออกซิเจนได้น้อยลง ทำให้พื้นที่เขตมรณะในทะเลเปิดของมหาสมุทรต่าง ๆ ทั่วโลกขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดพบ “เดดโซน” ในมหาสมุทรทั่วโลกมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่า นับแต่ปี 1950 เป็นต้นมา และปัจจุบันมีขนาดเกือบเท่ากับพื้นที่ของของประเทศในสหภาพยุโรปรวมกันแล้ว และล่าสุดได้พบ “เดดโซน” ประจายตัวอยู่ตามน่านน้ำใกล้ชายฝั่งของทวีปต่างๆทั่วโลกแล้วถึงกว่า 500 แห่ง ซึ่งคาดว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้อีกมากในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจไปถึง

57295

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยน้ำมือมนุษย์ในช่วงเกือบ 70 ปีที่ผ่านมา ทำให้เขตมรณะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงหลายล้านตารางกิโลเมตร รวมทั้งปริมาณออกซิเจนโดยเฉลี่ยในน้ำทะเลทั้งหมดก็ยังลดลงไป 2% หรือราว 77,000 ล้านตัน

นอกจากทำให้ปลาตายนับไมถ้วนแล้ว การที่น้ำทะเลขาดออกซิเจน ยังทำให้จุลินทรีย์จำพวกที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ในปริมาณน้อยแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะผลิตก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่เป็นก๊าซพิษ และเป็นก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณมากอีกด้วย

ทุกฝ่ายจำเป็นต้องหาวิธีหยุดยั้งการขยายตัวของพื้นน้ำที่เป็น “เดดโซน” แดนมรณะ นี้ให้ได้โดยเร็ว ก่อนจะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งมโหฬารของสัตว์น้ำในอนาคตอันใกล้นี้

อ่านรายละเเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.teachoceanscience.net/teaching_resources/education_modules/dead_zones/learn_about/
เรียบเรียงโดย @MrVop