“เซิร์น” พบอนุภาคใหม่ครั้งเดียว 5 ตัว 

ส่วนปฏิบัติการย่อย LHCb ของเซิร์น (CERN) หรือ องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป  ได้ค้นพบอนุภาคมูลฐานในสถานะควอนตัมถึง 5 ตัวในคราวเดียวกัน ซึ่งมองแล้วเป็นเรื่องโชคดีอย่างมาก เป็นโอกาสที่หาได้ยาก

อนุภาคทั้ง 5 เป็นเวอร์ชันที่มีพลังงานมากกว่าที่พบในสถานะกระตุ้น (excited state) ของอนุภาคชนิดแบริออน (Baryon) ชื่อโอเมกา-ซี-ซีโร (Omega-c-zero) หรือ Ωc0 ที่เคยค้นพบไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994  ภายในอนุภาคใหม่ทั้ง 5 นี้ จะเหมือนกับ Ωc ที่มีส่วนประกอบเป็นควาร์ก 3 ตัว ได้แก่ สเตรนจ์ควาร์ก 2 ตัว กับชาร์มควาร์กอีก 1 ตัว  ซึ่งทีมงานได้ตั้งชื่ออนุภาคทั้ง 5 ว่า Ωc(3000)0, Ωc(3050)0, Ωc(3066)0, Ωc(3090)0 และ Ωc(3119)0 โดยให้ตัวเลขในวงเล็บบอกพลังงานที่มีหน่วยเป็น MeV หรือ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ของอนุภาคนั้นๆ

อนุภาคเหล่านี้จะคงอยู่เพียงชั่วขณะ ก่อนจะสลายตัวต่อไปจนกลายเป็นอนุภาคบาร์ยอนอีกตัวหนึ่งชื่อ ไซ-ซี-พลัส (Ξc+) ในที่สุด

ขั้นตอนต่อไป ทีมงานจะหาหมายเลขควันตัม (quantum number) ของอนุภาคใหม่เหล่านี้ในแต่ละอนุภาค ซึ่งเมื่อทำสำเร็จอาจทำให้เข้าใจการรวมตัวแบบควาร์ก 3 ตัวในอนุภาคแบริออนชนิดต่างๆว่ามันจับกันเป็นกลุ่มได้อย่างไร และอาจเข้าใจถึงสถานะที่เกินกว่าแบริออนอันได้แก่การรวมตัวแบบ 4 ควาร์ก (tetraquark) and 5 ควาร์ก (pentaquark) ในอนาคต

อ้างอิงและเครดิตภาพ  https://phys.org/news/2017-03-lhcb-exceptionally-large-group-particles.html

เรียบเรียงโดย @MrVop

**โปรตอนและนิวตรอนถือเป็นแบริออนที่เรารู้จักกันดี คือประกอบด้วยควาร์ก  3 ตัว โดยนิวตรอนประกอบด้วยอัพควาร์ก 1 ตัว และดาวน์ควาร์ก 2 ตัว ในขณะที่โปรตอนประกอบด้วย อัพควาร์ก 2 ตัวและ ดาวน์ควาร์ก 1 ตัว