ปีที่ผ่านมา นักฟิสิกส์ที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ CERN ในสวิตเวอร์แลนด์พบร่องรอยซึ่งน่าจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นอนุภาคมูลฐานชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในช่วงเวลาหลายสิบปีของการตามล่าอนุภาค และไม่เคยปรากฏในแบบจำลองมาตรฐาน อีกด้วย

การค้นหาอนุภาคมูลฐานตัวใหม่นี้ใช้วิธีทำ data run ของเครื่องเร่งอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หรือ LHC ซึ่งเคยค้นพบอนุภาคฮิกสส์มาแล้วอีกรอบ ซึ่งทีมงานต่างอยากรู้ผลของการปฏิบัติการรอบนี้เป็นอย่างมาก เพราะหากร่องรอยที่ว่าเป็นจริง อนุภาคมูลฐานตัวใหม่นี้จะมีความคล้ายคลึงอนุภาคฮิกสส์ หรืออนุภาคพระเจ้าอันโด่งดังเป็นอย่างมากเพียงแต่จะมีมวลมากกว่าราว 6 เท่า ซึ่งจุดนี้นักฟิกส์บางท่านเชื่อว่าเจ้าตัวใหม่นี้ก็คือฮิกสส์นั่นแหละ แต่แค่เป็นฮิกสส์ที่หนักกว่าฮิกสส์เดิมๆ แต่หากสังเกตจากรูปแบบการสลายตัวของอนุภาคใหม่นี้บางท่านเชื่อว่ามันไม่ใช่ฮิกสส์

ปัญหาต่อไปก็คือ เราจะเอาทฤษฏีไหนมารองรับและอธิบายอนุภาคมูลฐานตัวใหม่นี้ (หากยืนยันว่าพบจริงๆ) เราอาจเอาทฤษฏีสมมาตรยิ่งยวด หรือ Supersymmetry (ย่อว่า SUSY) มาอธิบายในจุดที่ว่า  อนุภาคโบซอน ทุกประเภท รวมทั้งฮิกสส์ จะต้องมีคู่ซูเปอร์พาร์ทเนอร์เป็นอนุภาคเฟอร์มิออน รวมถึงในทางกลับกัน  ซึ่งเจ้าตัวใหม่นี้อาจเป็น “คู่หู” ของฮิกสส์ก็เป็นได้

 

อ้างอิง http://science.sciencemag.org/content/351/6279/1248
เรียบเรียงโดย @MrVop