โดยทั่วไป การปั่นไฟฟ้าพลังคลื่นต้องทำบริเวณชายฝั่งในทะเลเพราะมีคลื่นที่แรงใช้การได้ แต่หลังจากสังเกตพบว่า กระแสน้ำในเเม่น้ำควิคชาก (Kvizhak River) ในหมู่บ้านอิกิอากิก (Igiugig) ในชนบทห่างไกลของรัฐอลาสก้า มีความแรงพอจากการไหลที่เชี่ยวกราก จึงได้มแนวคิดในการวางเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังคลื่นในน้ำจืดขึ้นมา

บริษัท Ocean Renewable Power Company หรือ ORPC ผู้ผลิตเครื่องปั่นกระเเสไฟฟ้าพลังงานคลื่นน้ำ ออกแบบเครื่อง RivGen Power System เพื่อให้ทำงานได้ในน้ำจืดโดยเฉพาะโดยปรับใบพัดให้รับแรงน้อยลงกว่าที่ใช้ในทะเล และให้มันหันหาทิศทางคลื่นได้เอง สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยใช้เรือลากจูงนำเครื่อง RivGen Power ไปปล่อยในน้ำ ณ จุดที่ต้องการโดยควรวางเครื่องในน้ำที่ไม่ลึกมากนัก เครื่องปั่นไฟจะเริ่มทำงานด้วยเเรงไหลของกระแสน้ำเเละเริ่มผลิตกระเเสไฟฟ้าให้ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้งาน

กังหันของเครื่องผลิตกระเเสไฟฟ้าพลังงานคลื่นน้ำสามารถเริ่มทำงานได้ในระดับความลึกของแม่น้ำที่ 5 เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 50 กิโลวัตต์ ซึ่งมักเพียงพอแก่ความต้องการในชุมชนเล็กๆ

กังหันทั้งสองข้างของเครื่องปั่นไฟมีความปลอดภัยต่อสิ่งเเวดล้อม ไม่ทำร้ายปลาซัลมอนที่มักมาวางไข่ในแหล่งน้ำบริเวณนี้ทุกปี

ราคาค่าไฟฟ้าแบบนี้อยู่ที่ 50 เซ็นต์สหรัฐฯ ( 15 บาท) ต่อหนึ่งกิโลวัตต์

เรียบเรียงโดย @MrVop